16 Ocak 2010

MARSEV İlk toplantısını Ankara'da yaptı

Mardin Artuklu Üniversitesine maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla bir süre önce kurulan Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) Ankara’da düzenlenen genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Marsev’ in tüzel kişilik kazanmasından sonra ilk resmi toplantısı 7 Ocak 2010 tarihinde Kemal Nehrozoğlu başkanlığında İstanbul Valisi Muammer Güler, Mardin Valisi Hasan Duruer, Üniversite Rektörü Serdar Bedii Omay, Milletvekilleri Mehmet Halit Demir, Süleyman Celebi, Cüneyt Yüksel ve Gönül Bekin Şahkulubey, Belediye başkanı Beşir Ayanoğlu, MAREV Ankara Şube Başkanı İbrahim Aysoy, Nejat Eldem, Haluk Eldem, MAREV Başkanı Fehmi Tahincioğlu, Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem, eski milletvekili Süleyman Bölünmez, Yavuz Ölçen, Aziz Öztürk, Prof.Dr.Aydın Ayaydın, Cemal Artık, işadamları Bülent Ensari, Kadir Çankırı, Halil Arslan, Osman Göktekin, Tevfik Öz, Fuat Aysoy, Necati Yağcı, M.Emin Değer, Mithat Yenigün, üniversitenin genel sekreteri Murat Dilmen, Şahin Arpağ ve Mahmut Aslan’ın katılımı ile Ankara’da Anadolu Kulübünde yapıldı.

SON GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI
Toplantıda Mardin Artuklu Üniversitesi hakkında son gelişmeler ve üniversitenin bir yıllık icraatı hakkında bilgiler verildi. Toplantıda Mardin Artuklu Üniversitesin bir an önce tamamlanıp öğrencilere ve Mardin halkının hizmetine açılması için yapılması gereken ve yapım aşamasında olan faaliyetlerin bir an önce bitirilip Mardinlilerin ve öğrencilerin hizmetine açmak için ellerinden gelen yardımı ve hizmeti bir an önce nasıl bitirileceği hakkında konuşuldu. Toplantıda üniversitenin GAP eylem Planına alınması süreci hakkında bilgi veren Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir, valilik ve diğer kurumların üniversitenin kuruluş ve yapılanma sürecinde bu kuruma daha çok sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan hayırsever Mardin gönüllüsü ve her zaman Mardin halkı ve Mardin için ellerinden gelen yardımları ve hayırları esirgemeyen Mardinli İşadamları Mardin Artuklu Üniversitesi için bugüne kadar yaptıkları yardımların yanı sıra bundan sonra daha büyük yardımlar yaparak Mardin Artuklu Üniversitesini tamamlayıp bu projeyi hayata geçirmek için çalışacakları sözünü verdiler.

Toplantıda Süleyman Bölünmez ise söz verdiği gibi Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan iki tane fakültenin yapımında ve yapım aşamasında her türlü masrafının kendi tarafından karşılayıp teslim edeceği sözünün her zaman arkasında olduğunu, bir an önce bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını, biran önce bitirilmesi için yetkililerden ellerinden gelen çalışmaları yapmasını söyledi.

Toplantıya katılan MARSEV üyeleri Mardin Artuklu Üniversitesin biran önce tamamen bitirilmesinin Mardin halkına ve ekonomisine çok büyük katkı yapacağını ve üniversitenin biran önce Mardin’e kazandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler.

Mardin Valisi Hasan Duruer ve üniversite rektörü Prof.Serdar Bedii Omay’ın uzun süre sonra ilk defa bir araya gelmeleri hasebi ile de büyük bir önem taşıyan toplantıda birlik ve beraberlik mesajının çıkması ise ayrıca dikkat çeken önemli bir gelişmeydi.

Toplantı, eylem planın görüşülmesi ve kurulların oluşturulmasıyla sona erdi.

TOPLANTIDA ÖZETLE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1.Açılış konuşması MARSEV Başkanı Kemal Nehrozoğlu tarafından yapılmış ve Nehrozoğlu bu ilk toplantının MARSEV için tarihi bir anlamı olduğunu ifade ederek vakıflaşma süreci, vakfın niteliği ve amacı konusunda bilgi vermiş katılımcılara teşekkür etmiştir.

2.Artuklu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay Mardin’deki eski hükümet binası ve Zinciriye medresesi ile eski kışlık vali konağının üniversiteye tahsis edildiğini, bu binaların restorasyonunun ardından amaçlarına dönük olarak kullanılmak suretiyle, eski Mardin’ in yaşatılmasının hedeflendiğini, ayrıca diğer özel mülk konutlarından istifade için çalışma ve görüşmeler yapıldığını,

Midyat’ta ileride uluslararası dinler fakültesine dönüştürmek amacıyla, yüksek okul inşaatı için 155 dönümlük arazi tesis edildiğini,

Nusaybin’de yatılı bölge okulunun bir kısmının üniversiteye tahsis edildiğini bu binada gümrük ve tercümanlık bölümlerinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını,

Kızıltepe’de arsa arayışı ve bu arsada yüksek okul kurulması çalışmalarına devam edildiğini,

YÖK tarafından kurulmasına karar verilen yaşayan diller enstitüsünün Türkiye’de bir ilk olduğunu, bu kurumda Türk dili ve kültürü, Süryani dili ve kültürü yerel Arapçalar dili ve kültürü ile Kürt dili ve kültürü bölümlerinin açılması için çalışmalara hız verildiği ifade edilmiştir.

3.MAÜ Genel Sekreter yardımcısı tarafından 2010 yılı mali bütçe tasarısı açıklandı. 2009 yılı içerisinde lojman olarak kullanılmak üzere 39 adet lojman satın alındığını, spor salonu ve eski yüksek okulların eğitim verildiği binaların restore edildiğini, üniversiteye 1000 kişilik mutfak yapıldığını, üniversite arazisi etrafının çitle çevrilmesi faaliyetlerinin devam ettiğini, rektörlük binasının ihale aşamasında olduğunu belirtti.

4. Milletvekili Halit Demir; üniversite kampusu inşasının GAP eylem planına alındığını, bunun planda yazılı olarak bulunduğunu, planın Marsev yönetimine iletileceğini, dolayısıyla MAÜ’ nün kuruluş ve geliştirilmesinde devlet desteğinin önemli bir yer tutacağını belirtmişlerdir.

Milletvekili Süleyman Çelebi; fakültelerin süratle açılmasının sağlanarak Diyarbakır Dicle üniversitesindeki öğrencilerimizin Mardin’e taşınması, öğrenci sayısının arttırılması ve üniversitenin geliştirilmesi için kamu ve özel sektör ile Mardinlilerin daha çok çalışmaları ve katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

Milletvekili Cüneyt Yüksel; üniversitenin kurulmasının Mardin için büyük bir fırsat olduğunu, hemşerilerimizin bunu heyecanla karşıladığını, son zamanlarda üniversitenin kurulmasıyla Mardin’de akademik ve sosyal faaliyetlerde artış gözlendiğini, kaynak sağlayabilmek için özel heyetlerle çeşitli kuruluş ve kişiler nezdinde girişimlerde bulunulmasının gerekliliğini vurgulamıştır.

Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey ise, Mardin’de üniversitenin en büyük hayali olduğunu, diğer şehir üniversitelerinin kuruluş ve geliştirilmesinde o şehrin işadamları ve hayırseverlerinin büyük katkı sağladığını, bunun için de Mardinli işadamlarının katkısını temenni ettiğini, Turizm ve Otelcilik ile İdari Bilimler Fakültelerinin birkaç gün içinde kanunlaşmak üzere TBMM’ de görüşüleceğini aktarmışlardır.

5.Mardin Valisi Hasan Duruer de Mardin’in potansiyeli çok yüksek bir şehir olduğunu, özellikle Turizm kültür ve sanat açısından yükselen bir değer özelliği taşıdığını, eski kışlık vali konağının uygulamalı otele dönüştürülerek kullanılması dahil valilik olarak her türlü desteği vereceklerini, 750 kişilik yurt binası projesinin İTÜ’de yapılmakta olduğunu ifade etmişlerdir.

6.İşadamı Süleyman Bölünmez; kendisinin daha önce 2 fakülte binası yapma taahhüdünde bulunduğunu, ancak rektörlükle bina sayısı ve projede bazında bazı uyumsuzluklar yaşandığını, toplamı 8000 metre karelik 2 fakülte binasının inşasına hazır olduğunu belirtmiştir.

7.Mütevelli heyet başkanı Haluk Eldem; birlikte kuruluşuna karar verilen diğer üniversitelerden özellikle kampus alanındaki sorunlar yüzünden geri kalındığını, faaliyetlerin biraz dağınık yürütüldüğünü, birinci hedefin kampusun inşası olması gerektiğini, israfa kaçmadan planlı, koordineli ve yoğun çalışılarak kaybedilen zamanın telafi edilebileceğini vurgulamışlardır.

8.Mardin Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu; kampus bölgesi imar planının belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edildiğini, yapılan itirazların süratle reddedildiğini, yeşil alanların tahsis edildiğini ve belediyenin her türlü desteğe hazır olduğunu beyan etmişlerdir.

9.İşadamı Zeynel Abidin Erdem; rektörlükle daha sık diyalog kurulmasını, kampusun inşasına öncelik verilmesinin gerektiğini ifade etmiştir.

10.İşadamı Necati Yağcı; olaya daha gerçekçi bakılmasını, herkes gibi kendisinin de ne yapılacağını bilmediğini faaliyetlerin dağınık yürütüldüğünü, buna rağmen üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktarmışlardır.

11.İşadamı Emin Değer; Mardinli diğer işadamlarının sisteme dahil edilmesini ve komiteler kurulmak suretiyle, bu kişilerin ziyaret edilerek katkılarının süratle sağlanmasını teklif etmişlerdir.

Bu arada Başkan Sn. Kemal Nehrozoğlu; yönetim kurulunun genişletilmiş olarak toplanılmasındaki amaçlarından birinin katılanların çevresinden istifade etmek olduğunu, asıl hedefin sinerji oluşturarak herkesin özel gayreti ve bireysel katkısını ortaya koymak suretiyle hedefe ulaşmaya yardımcı olması gerektiğini buyurmuşlardır.

12.Avukat Cemal Artık; lojman alımına öncelik vermenin öğretim üyelerinin Mardin’i tercihi açısından önemli olduğunu ve kadro kurmaya katkı sağladığını belirtmiştir.

13.İşadamı Tevfik Öz; planlı hareket edilerek ve doğru yerden başlanarak kısa zamanda mesafe alınabileceğini, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etmiştir.

14.İşadamı Mithat Yenigün; çalışmaların bir master plan çerçevesinde yürütülmesini, MAÜ’ nün kuruluş ve geliştirilmesi için hem kendimize hem vakıf yönetimine güvenmemiz gerektiğini, vakıf yönetimi ile sürekli iletişim içerisinde bulunulması tavsiyesinde bulunmuştur.

15.İstanbul Valisi Muammer GÜLER eski hükümet binasının restorasyonu için şahsen elinden gelen çabayı göstereceğini, bu binanın mimarlık fakültesine tahsisinin anlamlı olacağını, vakfın kurulmasının üniversite için gerekli olduğunu, başarı için sabırlı olmak gerektiğini ifade etmiştir.

16.Daha sonra yönetim kurulunun görev bölümü yapılmıştır. Başkan yardımcılığı ve vekilliğine İbrahim Aysoy, başkan yardımcılığına Fehmi Tahincioğlu, genel sekreterliğe Yavuz Ölçen, sayman üyeliğe Emin değer oybirliğiyle seçilmişlerdir. İcra kuruluna ise diğerlerine ilaveten 1 yıllığına Bülent Ensari oybirliğiyle seçilmiştir.

17.Bu arada 28 Şubat 2010 tarihinde mütevelli heyet toplantısı ile hemen öncesinde aylık yönetim kurulu toplantısının Ankara’da yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

VAKIF BİLGİLERİ
Vakfın Adı:

Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV)

Vakfedenler:

Abdulaziz Bilgiç,

Abdulhalim Dalgıç,

Abdullah Nafi Baytorun,

Abdullatif Aydın Saraçoğlu,

Abdullatif Bilgin,

Abdulvahap Tural,

Abdurezzak Erten,

Abidin Kayhan,

Abidin Şahin,

Adnan Avuka,

Adnan Danışman,

Ahmet Bilgiç,

Ahmet Burhan Ferhanoglu,

Ahmet Cihaner,

Alper Poyraz ,

Ammanuyel Abacı,

Arzu Yedikardeş,

Atilla Yalçın Atilla,

Aydın Ağan Ayaydın,

Ayşe Lerzan Köroğlu,

Ayşe Saba İçinsel,

Bedii Ensari,

Bedrettin Öz,

Burcu Yedikardeş,

Bülent Ensari,

Canan Özgen,

Cemal Artık,

Cemal Uslu,

Cemil Çağlar,

Cemil Tahincioğlu,

Cengiz Bingül,

Cevat Uslu,

Cüneyt Yüksel,

Çetin Sümer,

Ebru Eldem ,

Edip Adil Ergün,

Edip Önder,

Edip Servet Devrimci,

Edip Yenigün,

Emine Ayla Öztürkatalay,

Emine Çigdem Aysoy,

Emrullah Yedikardeş,

Ercan Coşkun,

Erdal Yenigün,

Erdoğan Beyazıt,

Fahri Yedikardeş,

Fatih Doğan Baysal,

Fatin Dilmen ,

Fatma Birsen Öztekin,

Faysal Sun,

Fehmi Tahincioglu

Feyzi Yedikardeş,

Fikri Canoruç,

Fuat Aysoy,

Gökhan Alper Yedikardeş,

Gönül Bekin Şahkulubey,

Halil Arslan,

Halil Bilgin,

Hasan Duruer,

Hasan Tahsin Yavuz,

Hıdır Gücüm,

Hıdır Kadircan Keskinbora,

Hıdır Özlen,

Hıdır Sümer,

Hikmet Turgut İçinsel,

Hilmi Demir,

Hüseyin Kurtay,

İbrahim Aysoy,

İbrahim Biter,

İbrahim Eldem,

İbrahim Gürşen Kafkas,

İbrahim Özcoşar,

İlker Numan Yedikardeş,

İlyas Gençoğlu,

İlyas Özkök,

İsmail Sürücü,

İsmet İçinsel,

İsmet Yedikardeş,

Kadir Çankırı,

Kemal Artut,

Kemal Nehrozoğlu,

Kenan Çelik,

Kenan Nuri Nehrozoğlu,

Lütfi Aygüler,

Lütfi Özkök,

Mahmut Arslan,

Mahmut Tatlıdede,

Mahmut Volkan Öztürkatalay,

Mardin Artuklu Derneği,

Marev- İ.Eğitim ve Dayanışma Vakfı,

Masum Türker,

Mehmet Ata Kasap,

Mehmet Beşir Ayanoğlu,

Mehmet Beşir Bilgin,

Mehmet Burhan Berbercuma ,

Mehmet Emin Değer,

Mehmet Emin Gözü,

Mehmet Fatih Bilgin,

Mehmet Fidan,

Mehmet Fuat Mungan,

Mehmet Gülcegün,

Mehmet Haluk Eldem,

Mehmet Hasan Eken,

Mehmet Münir Ağma,

Mehmet Necat Eldem,

Mehmet Necati Yağcı,

Mehmet Nezih Erdem,

Mehmet Saip Ensari,

Mehmet Senih Erdem,

Mehmet Sıddık Ensari,

Mehmet Sıddık Üstemel,

Mehmet Veysi Gücüm,

Mehmet Yalçın,

Metin Pamukçu,

Mithat Yenigün,

Muammer Güler,

Muhittin Aziz Öztürk,

Murat Dilmen,

Murat Dilmener,

Musa Aydoğan,

Mustafa Dark,

Mustafa Kemal Tuğmaner,

Mustafa Temel Koçaklar,

Muzaffer Özlen,

Müfit Adnan Yumuşak,

Müge Fatma Atak,

Müne Sime,

Münir Çağlar,

Münir Gençoğlu,

Münir Kilimci,

Münir Özkök,

Naciye Günseli Gelgel,

Naime Canoruç,

Nebahat Aykaç,

Necat Öztürkatalay,

Necip İmga,

Nevzat Eldem,

Nevzat Ylmaz Şimdi,

Nihat Eri,

Nizameddin Şenköylü,

Osman Göktekin,

Ömer Volkan Ağma,

Özer Terece,

Ramazan Oktay Gözü,

Redde Yıldız Mehmetoğlu,

Remzi Yedikardeş,

Rıdvan Yücesoy,

Sabahattin Evrensel,

Sait Susin,

Sedat Çağlar,

Selahattin Aygüler,

Selahattin Bilirer ,

Selahattin Pulat,

Semra Eldem,

Serdar Bedii Omay,

Servet Cemiloğlu,

Seyfullah Atçı,

Sinan Duyan,

Suphi Çağlar,

Süleyman Akdağ,

Süleyman Bölünmez,

Süleyman Çelebi,

Süreyya Ensari,

Şahin Arpağ,

Şahin Esendemir,

Şakir Nuhoğlu,

Şakir Oral,

Şehmus Şahin,

Şenol Şayli,

Şeyhmus Erkan Ağma,

Şeyhmuş Dinçel,

Tarık Cihan Yedikardeş,

Tevfik Öz,

Turgay Türker,

Vedat Atak,

Veysi Bingül,

Yahya Kasap,

Yakup Tahincioğlu,

Yavuz Ölçen,

Yılmaz Ölçen,

Yildıray Yedikardeş,

Yusuf Sezer,

Yüksel Demir,

Zekeriya Otoğlu,

Zeki Basatemir,

Zeynel Abidin Erdem,

Zeynep Göktekin,

Ziya Çağlar,

Zühtü Kurtulmuş

Vakfın İkametgâhı:

Ankara

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi Ve Nosu:

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 21/07/2009 tarih ve E:2009/226, K:2009/271 sayılı kararı ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 02/11/2009 tarih ve E:2009/10433, K.2009/9340 sayılı onama ilamı

Vakfın kuruluş senedinin tarih ve yevmiye no’su:

Ankara 41.Noterliğince düzenlenen 08/06/2009 tarih ve 22013 yevmiye nolu vakıf senedi ile, aynı Noterlikce düzenlenen 30/06/2009 25123 yevmiye değişiklik senedi.

Vakfın amacı:

Mardin Artuklu Üniversitesine ve bu Üniversiteye bağlı fakülte, yüksek okul ve araştırma enstitülerinin bina, araç, gereç ve nitelikli öğretim elemanları ile nitelikli ve yüksek kalitede hizmet veren çağdaş bir üniversite haline getirilmesi için gerekli maddi, manevi destek ve katkıları sağlamak, bunun yanı sıra olanakların elverdiği ölçüde; Mardin'de kurulmuş veya kurulacak diğer eğitim kurumlarının da çağdaş ve nitelikli bir eğitim verebilmeleri için, zaman zaman destek ve katkıda bulunmaktır.

Vakfın malvarlığı:

1 milyon 27 bin 80.- TL. nakit.

Vakfın organları:

Kurucu Meclis, Mütevelli Kurulu, Danışma Divanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Nezir Güneş / İletişim Haber Merkezi
www.mardinlife.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com