22 Temmuz 2008

Vodafon`dan Yaz Anaokulları ve Aile Destek Projesi

Tarihi kentimiz Mardin’le birlikte Diyarbakır ve Batman’da da uygulanacak olan projeyle ilgili olarak Vodafon yetkilileri Mardin’e gelerek bir dizi çalışmada bulunacakları öğrenildi.

Proje’nin bölgeye yapacağı katkıları anlatmak üzere Pazartesi günü kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyecek olan Vodafon yetkilileri, Proje’nin amacı ve yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yapılanları, yazılı bir açıklamayla Mardinli Basın Mensuplarıyla paylaştılar.

Projeye hazırlık ve raporlama safhaları ile birlikte projenin 1 Nisan 2008-30 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Eğitim programları yaz döneminde Haziran - Eylül 2008 aylarında 9 hafta süresince uygulanacaktır.

Yaz Anaokulları ve Aile Destek Projesi Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde okul öncesi erken çocukluk ve anne eğitimleri konusunda en ihtiyaç sahibi kesimlere ulaşmak ve bu bölgede kapasite geliştirmek suretiyle eğitimde bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı hedefler. Projenin ana hedef grupları Diyarbakır, Mardin ve Batman illerimizde okul öncesi eğitimi almamış ve 2008 Eylül ayında okula başlayacak olan 6 yaşında çocuklar ve onların aileleridir. Projenin temel faaliyeti bu illerde 9 hafta boyunca yoğun ve yapılandırılmış bir okul öncesi eğitim programı ile bu çocukların okulda başarılı olmaları için gerekli olan (ve diğer bölgelerdeki akranlarının çok gerisinde kalan) dil ve bilişsel becerilerini geliştirmektir. Yaz boyunca çocuklara verilen okul öncesi eğitimine paralel olarak çocukların annelerine de haftada bir gün anne destek eğitimi verilecektir.

Proje bu 3 ilimizde 900 çocuk ve 750 anneye eğitim programları ile direkt olarak ulaşacak; 60 okul öncesi öğretmeninin kapasitesini geliştirecek ve bölgede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 35 yeni anasınıfının altyapısının oluşturulmasına olanak sağlayacak şekilde 60 sınıfta uygulanacaktır. Program sayesinde uygulamalara katılan çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerinde ölçülebilir bir gelişim olması beklenmektedir. Projenin daha önceki uygulamalarından çıkan sonuçlara göre, bu projeden faydalanan çocukların orta vadede de okulda daha başarılı ve sosyal ilişkilerinde daha uyumlu olacakları beklenmektedir.

AÇEV bu proje ile özellikle bölgede okul öncesi eğitim konusunda kalıcı ve sürdürülebilir kapasite geliştirmeye ve çocuğun gelişimini çok yönlü olarak desteklemeye dikkat etmektedir. Bu bağlamda bölgede anasınıfı kapasitesinin geliştirilmesi ve okul öncesi öğretmenlerinin eğitilerek Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına kazandırılmaları, projenin orta ve uzun vadeli katkıları olacaktır. Proje öğretmen ve aile eğitimleriyle çocuğun tüm çevresini kapsamlı olarak desteklemekte ve çocuğun zaman içinde gelişimini sürdürülebilir kılmaya özen göstermektedir.

Projenin Hedefleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Okul Öncesi Eğitimi ve Aile Destek Projesinin genel hedefi Türkiye’de eğitime ulaşım konusunda bölgesel eşitsizlikleri azaltmak ve ülkenin dezavantajlı bölgelerinde yetişen çocuklara eğitim konusunda eşit fırsatlar sunmaktır. AÇEV, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, çocukların özellikle dil ve bilişsel becerileri geliştirmeye yoğunlaşmış kurum merkezli ve aile destekli bir yaklaşım benimsemiştir. Okul öncesi Eğitimi ve Aile Destek Projesi, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerimizde hem ana sınıfı altyapısını geliştirmeyi ve öğretmen kapasitesini artırmayı hem de direkt olarak 6 yaş grubundaki henüz okula başlamamış çocuklara ve onların ailelerine yapılandırılmış bir eğitim programı ile ulaşmayı hedefler. Proje bu çocukların okula hazırlık sürecini kuvvetlendirmek, orta ve uzun vadede onların okullaşma ve başarı oranlarını artırmak suretiyle eğitimde bölgesel dengesizlikleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Projenin özel hedefleri şu şekildedir:

1. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirip okula hazır olmalarını sağlamak. Çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi için 0-6 yaş arasındaki erken çocukluk döneminin ve bu dönemde çocuğu destekleyen çevrenin önemi çok büyüktür. Bu dönem içinde gelişimi yeterince desteklenmeyen ve olumsuz çevre etkenleri nedeniyle okula yeterince hazır olmayan çocuklar için yaygın okul öncesi eğitim ve bakım büyük önem kazanır. Bu proje kapsamı içinde Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde yetersiz koşullara maruz kalmış 900 çocuk AÇEV’in okul öncesi eğitim programından faydalanacaktır. Bu program çocukları örgün eğitimin birinci sınıfına gereken bilişsel ve dil becerileri ile başlayabilmeleri için sosyal, bilişsel, dil ve bedensel açılardan hazırlamayı hedefler. Okul öncesi Eğitim Programı (OEP) bu çocukların gelişmiş diğer bölgelerdeki akranlarıyla aynı bilişsel ve becerisel seviyeye gelerek eşit platformda okula başlayabilmelerini sağlayacaktır.

2. Aileyi de kapsayan bütünsel bir yaklaşımla çocuğun ve ailenin okula uyumunu sağlamak ve çocuğun evde gelişim sürecine katkıda bulunmak. Projenin bir diğer hedefi ebeveynleri çocuğun okula başladığı dönem içinde okulla işbirliği yapmaya teşvik etmek ve hazırlamaktır. Bu bağlamda proje, Okul öncesi Eğitim Programı’na katılan çocukların öğrenme sürecini desteklemek amacıyla annelere yönelik bir eğitim programını kapsamaktadır. Bu eğitim programının hedefi beslenme, koruyucu sağlık, anne ve çocuk sağlığı, çocuğun okula hazırlanması ve olumlu disiplin yöntemleri konularında anneleri bilgilendirmek ve çocuğun okula uyum sürecini bu sayede kolaylaştırmaktır. Proje içinde babalara ulaşmak için de baba toplantıları düzenlenecektir. Okul öncesi eğitim programı ile eş zamanlı olarak uygulanacak olan Anne Destek programı ve baba toplantıları ile 750 anne ve 750 babaya ulaşılması hedeflenmektedir.

3. Bölgede erken çocukluk eğitimine yönelik ana sınıfı ile öğretmen kapasitesini ve alt yapısını artırmak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde okul öncesi eğitim imkânlarının yaygın olmaması sebebiyle her yıl birçok çocuk erken çocukluk eğitimi alamadan okula başlamakta ve okulda uyum sorunu yaşamaktadır. Bu proje sayesinde üç ilimizde toplam 60 sınıf eğitim malzemeleri ve yeni oyuncaklarla donatılacak, bunların içinden 35 tanesi anasınıfı olarak sıfırdan düzenlenecektir. Yaratılan bu altyapı ve kapasite sayesinde kış döneminde de bu sınıflarda ana sınıfı öğrencileri ders görebilecektir. Proje kapsamı içinde aynı zamanda 60 anasınıfı öğretmeninin yetiştirilmesi ve bu öğretmenlerin bölgede aktif olarak çalışmaya başlaması da öngörülmektedir.

Haber: www.mardinlife.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com