17 Şubat 2008

YEŞİLALAN BELDESİ (BARMAN)

----------------------------------------------------------------------

Yeşilalan Sağlık Ocağı

Barmanlı hemşehrimiz Yusuf ERDEM İsveç Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı.

YEŞİLALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-YEŞİLALAN BELEDİYESİNİN GENEL TANITIMI
a)-Görevleri :
İmar, Su, Kanalizasyon, Ulaşım gibi kentsel altyapı; Coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; Zabıta İtfaiye, acil yardım, kurtarma ve Ambulans, Şehir içi Trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;konut,kültür ve sanat , turizm ve tanıtım,gençlik ve spor,sosyal hizmetler ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.
Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ve yaptırabilir, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlarını ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda başarı gösteren ve derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetlerin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

b)Teşkilat yapısı :
Yeşil alan Belediyesi Teşkilatı,norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinde oluşur.

c)Kadro ve Personel durumu :
Yeşil alan Belediye Başkanlığı bünyesinde Üç memur ve Yirmi bir temizlik işçisi olmak üzere toplam yirmi dört personel bulunmaktadır.
d)Bina,Lojman,Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu :
Yeşil alan Belediye Başkanlığına ait Belediye Hizmet Binası,Üç adet Dükkan ve Un Öğütme değirmeni bulunmaktadır.
e)Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu :
Yeşilalan Belediye Başkanlığı bünyesinde Temizlik Hizmetlerinde kullanılan iki adet Traktör bulunmaktadır.
f)Kurumla Görev Alanı ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer İstatistiki Bilgiler :
Yeşil alan Belediyesinin görev alanı,Yeşil alan Beldesi ile sınırlıdır.Faaliyet olarak alt yapıda Beldenin İçme suyu ihtiyacı giderilmiş ve toplam 9200 mt içme suyu şebeke hattı döşenmiştir.1650 mt kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.2008 yılı içerisinde toplam 1165 metre belde içi cadde ve sokak beton laması yapılmıştır.Belediyemizce Beldenin Kanalizasyon sorunun kesin çözeme kavuşturulması için İller Bankasına Kanalizasyon şebekesi yaptırılmıştır.

2)SON ALTI AY İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR :
Belediyemizce son altı ayda 450 mt kanalizasyon hattı döşenmiş olup;bu hatlardan gelen atık suların birikmesi için bir fosseptik çukuru yapılmıştır.Yine Belediyemizce Belde içi 450 mt yol beton laması yapılmıştır. Belediyemizce Beldenin Kanalizasyon sorunun kesin çözeme kavuşturulması için İller Bankasına yaptırılan Kanalizasyon kesin şebeke projesi Çevre ve Orman Bakanlığına yardım amacıyla gönderilmiştir.

YEŞİLALAN (Barman) VİDEOLARIUluslararası üne sahip, Barmanlı Sanatçı SUZANA BARMANİ (www.barmani.se) nin Video Klibi ve YEŞİLALAN Beldesi Videoları.
--------------------------------------------------------------------
YEŞİLALAN HABERLERİ
Yeşilalan çok amaçlı liseye kavuşuyor
Savur'a bağlı Yeşilalan Beldesine çok amaçlı lise yapılacağı belirtildi.
Yeşilalan Belediye Başkanı Serhan Tekin, beldenin en önemli sorunlarından birinin çözüme kavuştuğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, çok amaçlı lisenin programa alınması için AK Parti Mardin Milletvekilleri Beşir Hamidi, Selahattin Dağ ve Nihat Eri ile AK Parti Grup Başkanı Eyüp Fastadan bu konuda büyük destek ve yardım gördüğünü ifade etti.
Tekin, "Beldemizde öğrenciler eğitimlerini sürdürmek için ilçeye ve il merkezine gelmek zorunda kalıyordu. Bu da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı çaresiz bırakıyordu. Lisemiz açılırsa herkes çocuğunu gönül rahatlığı içinde okula gönderecek. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen Vali Temel Koçaklara, AK Parti Mardin Milletvekilleri Nihat Eri, Beşir Hamidi ve Selahattin Dağ ile AK Parti Grup Başkanı Eyüp Fastaya beldem adına teşekkür ediyorum"dedi.Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com