12 Şubat 2009

Gönül Bekin Şahkulubey, Mecliste kadınların sorunlarını gündeme getirdi

Mardin tarihinde seçilen ilk bayan milletvekili olan Gönül Bekin Şahkulubey, mecliste yaptığı konuşmasında Türkiye’de kadınların, gerek eğitim düzeyleri, gerek geleneksel yaşam biçimleri ve toplumsal değer yargıları, yasalardaki ayrımcı hükümler nedeniyle, içinde yer aldıkları siyasal sistemlerle yeterince etkin olamadığını söyledi.
http://www.mardinlife.com/haberler/resimler/mardinlifegonul.jpg
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması hakkındaki kanun teklifi üzerine TBMM’de bir konuşma yapan AK Parti Mardin Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Gönül Bekin Şahkulubey, kadınlara yönelik yasal olarak olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen uygulamada aksamalara engel olunamadığını dikkat çekti.

Meclisteki konuşmasında kadınların ilerlemeleri ve güçlenmeleri adına alınan kararlarda ve uygulanan politikalar hakkında bilgi veren Şahkulubey, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizde kadınlar; gerek eğitim düzeyleri, gerek geleneksel yaşam biçimleri ve toplumsal değer yargıları, yasalardaki ayrımcı hükümler nedeniyle, içinde yer aldıkları siyasal sistemlerle yeterince etkin olamamışlardır. Yasal olarak olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen uygulamada aksamalara engel olunamamıştır. 1930’lu 40’lı yıllarda, Avrupa’da birçok ülkede seçme ve seçilme hakkı tanınmamışken, Türkiye’de 1934 yılında Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek, döneme göre oldukça ileri düzeyde haklar sağlanmıştır. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirmek uzun zaman almıştır. Eğitimde, istihdamda, ekonomik kaynakların kullanımında yönetme ve karar alma mekanizmaları ile siyasal temsilde eşitlik sağlanamamıştır. Kadınların siyasal karar mekanizmalarında eksik temsili, demokrasinin anlamına uygun olmadığı gibi, “yönetime katılma” konusunda da, cinsler arası eşitsizlik sorununu gündeme getirmektedir. Kadınların karar alma süreçlerine eşit katılımı sadece adalet ve demokrasi talebi değil, aynı zamanda statülerinin geliştirilmesinin de gerekli bir koşuludur. Yönetim ve karar alma süreçlerinde eşitlik yerleştirilmeden kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşılamayacaktır.”

Toplumsal yaşamda karşılaşılan eşitsizlikleri gidermenin en önemli yöntemlerinden birisi de kurumsallaşma olduğunu vurgulayan Şahkulubey, konuşmasında kurulacak komisyonun yapacağı çalışmaların belli sonuçlara bağlanması ve 1985 yılından beri taraf oldukları ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi’ sözleşmesinin de gereklerinin yerine getirilmesini sağlayacağını belirtti.

Mardin Milletvekili Şahkulubey, komisyonun işlerlik kazanmasıyla; kadınların haklarını erkeklerle eşit bir biçimde koruyacak mekanizmaların kurulması, yetkili kurumlar vasıtasıyla her hangi bir ayrımcılık karşısında kadınların etkili bir biçimde korunması, kamu kurum ve kuruluşlarının kadınlara karşı ayrımcılık niteliğindeki eylem veya işlemlerden kaçınması, bu kurumların sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun davranmaları, daha etkin bir biçimde sağlanacağını ifade etti.

Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut hukuki düzenlemelerin, gelenek ve uygulamaların değiştirilmesi ya da kaldırılması için gerekli her türlü çalışmaların Komisyonun kurulmasıyla ivme kazanacağını işaret eden Şahkulubey, “Günümüzde refah düzeyi yüksek olan ülkelerde kadınların toplumun tüm katmanlarında söz sahibi olduklarını açık bir biçimde görmek mümkündür. Hükümet politikalarımızın en önemli dinamiği; kadın ve ailenin güçlenmesidir. Milletimizin en önemli özelliklerinden biri de aile değerlerini gözümüzün ışığı gibi korumaktır. Bizi diğer toplumlardan farklı kılan şey aile müessesine verdiğimiz önemdir. Bu gerçekten yola çıkarak, kadınların toplumda etkin rol oynamalarına öncülük edecek politikalar üretiyoruz. Hükümetimizin bu yönde attığı adımlar; Ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerinin temini noktasında birer kilometre taşıdır. Bu alandaki iyileştirmeler kuşkusuz ki iktidarımızın en öncelikli meselelerinden biri olmaya devam edecektir.”şeklinde konuştu.

Şahkulubey, konuşmasının son bölümünde ise kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın uygulanması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı emeği geçen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’ya teşekkür etti.
Nezir Güneş
www.mardinlife.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com