21 Mart 2009

DEMOKRASİ PLATFORMUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

http://www.habermardin.com/haber_uploads/1299_maxi.JPG
Mardin’de Eğitim Sen Toplantı salonundu bir araya gelen Mardin Demokrasi Platformu, KESK,İHD,TÜRK İŞ ve TMMOB Yerel seçimlerde destekleyecekleri aday profilini anlatan basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını platform adına Belediye İş Sendikası başkanı Memduh Öztürk okudu. Yerel seçimlerin genel seçim havasında geçtiğini belirten Öztürk. Sürdürülen seçim kampanyalarının tüm yoğunluğu ve ilginçliği ile devam ettiğini söyledi. Seçimde de kamu bürokrasisi farklı siyasi görüşlere karşı tarafsızlığı yeterince gözetmediğini, eşit bir yarışın gerçekleşmesine yönelik tutum sergilenmediğini ileri sürdü. Ülkenin yıllardan beri en temel ihtiyacı olan barış, demokrasi
ve sosyal adaletin nasıl tesis edileceğine dair bir şey söylenmediğini iddia eden Öztürk “ Aksine yürütülen kampanyalarda, toplumu etnik, dinsel ve kültürel, tek biçimli olarak gören, farklılıkları yok sayan, milliyetçiliği, ırkçılığı, ayırımcılığı körükleyen bir zihniyet hakim. Sermayenin çıkarları doğrultusunda uygulanan gelen politikalarla; doğası, tarımı, yaşam alanları, su kaynakları, kültürel ve tarihsel değerleri tahrip edilerek yaşanmaz hale getirilen kentleri ve kent rantlarını nasıl daha fazla talan ederiz, yarışı yapıyorlar” dedi


Mardin Demokrasi Platformu olarak amaçlarının, ülkenin en temel ihtiyacı olan “barış” için çalışmak, yani “silahlı çatışmaların ivedilikle durdurularak Kürt Sorununun barışçıl ve demokratik
çözümü başta olmak üzere, Türkiye’de ayrımsız herkes için demokrasi, insan hakları ve sosyal adaletin tesis edilmesi olduğunu vurgulayan Öztürk ”Mardin Demokrasi Platformu, önümüzdeki yerel seçimlerin söz konusu amaç ve taleplerin gerçekleşmesi ve ülkede barış, demokrasi ve
sosyal adalettin tesisi için bir imkan olmasını istemektedir. Bu nedenle de tüm yurttaşlara sesleniyoruz: Artık yeter diyerek hep beraber bu ülke üzerinde oynanan oyunlara son verelim!
Bu kez sandıkta irademizi barış, demokrasi, özgürlük, adalet, halkların kardeşliği ve eşit hak temelinde özgürce bir arada yaşamdan yana kullanalım! Oyumuzu, kentlerimize sahip çıkmak için verelim! Belediye hizmet ve olanaklarından herkesin, etnik kökeni,dinsel inançları, mezhebi, sınıfsal konumu, cinsiyeti, ve siyasal görüşleri nedeniyle ya da başkaca bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğramadan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak olan, bunun içinde toplumumuzun çok kimlikli ve kültürlü yapısına uygun olarak çok dilli hizmeti ve pozitif ayrımcılığı gerçekleştirecek olan adayları destekleyelim. Ekonomik krizden mağdur olan emekçileri ve yoksulları kaderleri ile baş başa bırakmayacak, krizin yol açtığı yıkımlar karşısında toplumsal dayanışmayı geliştirip güçlendirecek adayları destekleyelim. Irkçılığı, milliyetçiliği, ayrımcılığı, savaşı savunanlara,
halklar arasına nefret tohumları ekenlere oy vermeyelim” şeklinde açıklamasını sürdürdü.


Öztürk “Mardin için, Barış, demokrasi, özgürlük ve halkların kardeşliğinden yana olan, Etnik, dinsel ve kültürel ima ve çağrışımlara yer vermeyen, toplumun doğal çoğulculuğunu tanıyan ve farklı kültürlerin, inançların ve ulusal kimliklerin kendi varlıklarını korumaları ve geliştirmelerinin önündeki engelleri kaldıran,kişi ve gurupları değil toplumu esas alan, belediyeyi rant kapısı olarak görmeyen, belediye çalışanlarının ücretlerini zamanında veren, kentimizin tarihsel dokusuna önem veren, kaynakları halkın çağdaş kentsel yaşam ihtiyaçlarını karşılama amaç ve hedeflerini en rasyonel, en şeffaf , en kaliteli hizmete ve toplumsal yarara dönüştürerek gerçekleştirme gibi önceliklerinin sosyal barışa, kültürel gelişmeye, bireyin ve toplumun genel özgürleşmesine hizmet etme gibi asli ve temel yükümlülüklerinin de olduğu bilincinde olan,bir
belediye anlayışını;29 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde açık bir tutum ve pratikle destekleyeceğimizi ve tercihimizi bu yönde kullanacağımızı bütün kamuoyuna deklere ediyoruz.”dedi.
Hab.Mehmet Halil Ayanoğlu

www.habermardin.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com