25 Şubat 2010

MARDİN BELDELERİNE PTT ACENTELİĞİ İHALE İLANI

İHALE DETAY BİLGİSİ

T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

ACENTELİK İLANI
Gerçek ve tüzel kişilere; teminat alınmak suretiyle PTT şubesi bulunmayan belde ve köylerde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.
PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun % 40 ı oranında bey iye verilecektir.
Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık beyiye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık beyiye elde eden acentelere, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret brüt tutarını geçmemek üzere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir..
Buna göre 2009 yılında, Yönetim Kurulumuzun 13/05/2009 tarihli ve 209 sayılı kararı ile, brüt beyiye miktarı 400 TL nin altında olan acentelere aylık brüt 400 TL; brüt beyiye miktarı 401-800 TL arasında olan acentelere ise brüt bey iye ve yardım miktarı toplamı brüt 800 TL ye tamamlanacak ve 800 TL yi aşmayacak şekilde destek primi olarak yardım yapılacaktır.
Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen 14.grup Acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
İlan süresi 17/11/2009 tarihi ile 23/11/2009 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 03/12/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir.(Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Reşit ve mümeyyiz olmak,
c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ç) Altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli yada taksirli iflas veya yüz kızartıcı bir eylemden dolayı hürriyeti kısıtlayıcı bir cezadan hükümlü bulunmamak,
d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.
Acenteliğe istekli olan;
a) Gerçek kişiler;
1) Nüfus cüzdan örneği,
2) Diplomanın noterden tasdikli veya PTT tarafından onaylanmış örneği,
3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,,
4) Erkekler için askerlik şubesinden alınmış ilişiksiz veya tecil belgesi,
5) Sağlık raporu,
b) Tüzel kişiler;
1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da noter tasdikli sureti,
2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT merkez müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.
Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar MARDİN PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. 17 / 11 / 2009
Kamuoyuna duyurulur.

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADIGEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR.
MARDİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Acentelik Adı İli İlçesi Bağlanacağı Merkez Adı Asgari Teminat Miktarı
ŞENKÖY Beldesi MARDİN MİDYAT MİDYAT HÜKÜMET 7.000,00 - TL
ÇAVUŞLU Beldesi MARDİN MİDYAT MİDYAT HÜKÜMET 7.000,00 - TL
SÖĞÜTLÜ Beldesi MARDİN MİDYAT MİDYAT HÜKÜMET 7.000,00 - TL
GELİNKAYA Beldesi MARDİN MİDYAT MİDYAT HÜKÜMET 7.000,00 - TL
YÜCELİ Beldesi MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE 7.000,00 - TL
SÜRGÜCÜ Beldesi MARDİN SAVUR SAVUR 7.000,00 - TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com