8 Şubat 2010

Cüneyt YÜKSEL TRT 2 Dış Politikayı değerlendirdi

http://www.cuneytyuksel.com/Portals/13/haberler/trt%202%20%C5%9Fubat%202010%20300%201.jpg
AK Parti Mardin Milletvekili, Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı; Yard. Doç. Dr. Cüneyt YÜKSEL; TRT 2’de Parlâmento Muhabiri Gökhan Gönültaş’ın hazırlayıp sunduğu Başkent Siyaset Programı’nda TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NI değerlendirdi.

Yüksel Dünya’da yaşanan hızlı değişimin etkisiyle bir taraftan küresel güç dağılımı değişirken, diğer taraftan dünya barışını giderek daha fazla tehdit eden bazı sorunlar uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya başladığını vurguladı. Küreselleşme olgusunun hem fırsatları hem de sorunları yerellikten küresel ölçeğe taşımış bu anlamda yuvarlak dünyamızı düzleştirdiğini belirten Yüksel; küresel düzeni bir masaya benzetirsek; bu masanın dört ayağını; küresel siyasi düzen, küresel ekonomik düzen, küresel kültürel düzen ve evrensel hukuk normlarının oluşturacağını vurguladı.

YÜKSEL ÖZELLİKLE SON DÖNEMDE ETKİNLİĞİ ARTMIŞ OLAN TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ŞU SÖZLERLE AKTARDI:

Bizler Dünya siyasetini bir bütün olarak okuyor, farklı aktörler ve faktörler arasındaki dinamik ilişkiyi doğru anlıyoruz. Adil, paylaşımcı ve herkesi kucaklayan siyaset anlayışını bölgemizde başarıyla uyguluyoruz. “Komşularla sıfır problem” politikası olarak ifade ettiğimiz yaklaşımımız sayesinde Türkiye bütün komşularıyla sorunlarını çözüm yoluna koymuş, ilişkilerini son derece iyi bir noktaya getirmiştir.

Bölgemizdeki sorunlar küresel sonuçları olan ve herkesi ilgilendiren sorunlardır. Biz yapıcı ve barışçı politikamızla sadece bölgesel değil küresel barışa da hizmet ediyoruz.

Küresel ekonomik düzen içinde G-20 üyesi olan Türkiye Dünya’nın krizden sonraki reorganizasyon sürecine olumlu katkı veren ülkelerin başında gelmektedir.

Küresel kültüre düzende Türkiye’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel derinlik, çoğulcu ve çok kültürlü olan küresel dünyanın yeni sürecine son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çatısı altında İspanya’yla beraber üstlendiğimiz Medeniyetler İttifakı eş-başkanlığı bunun en güzel örneğidir.

Yeni küresel düzende masanın 4. ayağını oluşturan evrensel hukuk normlarıdır. Küresel ekonominin bir parçası olup sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, küresel ve evrensel hukuk standartlarına uygun düzenlenmiş iyi işleyen bir hukuk sistemi kurmadan mümkün değildir. Türkiye, temel sorunlarını hukuk ve demokrasi kuralları çerçevesinde çözmeyi amaç edinmiş bir ülkedir.

TÜRKİYE NASIL BİR DIŞ POLİTİKA İZLİYOR?

Bu küresel ortamda Türkiye, komşuları başta olmak üzere mümkün olan her ülkeyle iyi ilişkilere sahip olunması, varsa sorunların üst düzey siyasi diyalogla çözülmesi ve karşılıklı ekonomik bağımlılığın tesisiyle refahın artırılması temel düşünceleri üzerine inşa edilmiş, dünyada ve özellikle yakın çevresinde barışın kurulması ve korunması ile istikrar ve refahın artırılmasını hedefleyen bir dış politika izlemektedir.

Türkiye, zaman zaman kendisi için kullanılan “karmaşık sorunları bulunan havzaların ortasında bir istikrar adası” tanımlamasını değiştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye, kendisini çevreleyen bölgelerdeki sorunların giderilmesine aktif biçimde katkı sağlamayı, bundan sonra sorunlarla değil, işbirliğinin hakim olduğu, istikrarlı ve müreffeh bir ortamla çevrelenmiş bir ülke olarak tanımlanmayı arzu etmektedir.

Biz “proaktif bir dış politika” izliyoruz. Uluslar arası İlişkilerde “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi ışığında; “kazan - kazan” temelli; “komşularla sıfır problem” çerçevesinde ilkeli,sağlam ve dik bir duruş sergiliyoruz. “Barışçıl; diyaloga dayalı dış politika” izliyoruz.
http://www.cuneytyuksel.com/Portals/13/haberler/trt%202%20%C5%9Fubat%202010%20300%202.jpg
Uluslararası İlişkileri ve Türk Dış Politikası’nı ilkeler ve bölgedeki ülkelerle, komşularla ve Dünya’nın diğer ülkeleriyle olan ilişkilerimiz çerçevesinde örneklerle açıklayan Yüksel; Küresel siyasi düzen, küresel ekonomik düzen, küresel kültürel düzen ve evrensel hukuk normları gibi dört temel ilke üzerinden yükselecek olan yeni küresel düzende Türkiye’nin yerinin nerede durduğunu şu sözlerle vurguladı:

Küresel siyasi düzen, küresel ekonomik düzen, küresel kültürel düzen ve evrensel hukuk normları gibi dört temel ilke üzerinden yükselecek olan yeni küresel düzende Türkiye güçlü ekonomisiyle, dinamik nüfus yapısıyla, kültürel zenginliği ve değerleriyle, birlik ve beraberlik ruhuyla, bölge ülkeleriyle tarihten gelen güçlü bağlarıyla bölgenin önemli ve dengeleyici bir unsuru haline gelmiştir.

Barış ve istikrar, tek tek ülkeler için olduğu kadar bölgeler için de büyük önem arz etmektedir. Biz, hem tek tek bölgemizdeki ülkelerin, hem de bu sayede Ortadoğu olsun, balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerimizin refah ve huzura kavuşmasını arzu ediyoruz. Türkiye her zaman küresel barışa olumlu katkı sağlamayı hedef edinmiştir.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlar arasındaki mesafenin giderek azaldığı günümüzde adalet, barış, eşitlik ve karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir dünya kurmak mümkündür.

Bugün Türkiye; ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokratik yapısıyla, reformlarıyla artık dünyada takdirle, ilgiyle izlenen, yıldızı parlayan bir ülke konumuna yükseldi. Tabi biz bunu kendimize güvenerek, inanarak, öz güvenle gerçekleştirdik.

Türkiye'nin durağanlıkla, bekle gör politikalarıyla varacağı hiçbir yer yoktur, hiçbir hedef yoktur. Nitekim olmamıştır, olmayacaktır. Bugüne fayda sağlamayan eski söylemleri terk etmek zorundayız ve biz bunları terk ettik, terk ediyoruz. Yeni şeyler söylemek zorundayız. Dünya hızla değişirken biz buna asla seyirci kalamazdık ve bundan sonra da kalmayacağız.

Türkiye’nin bölgesinde hiçbir ülkeden çekincesi YOKTUR; Türkiye Cumhuriyeti’nin çekindiği bir konu olamaz. Herkesle her türlü diyaloga açığız. Biz bu Dünya üzerinde yaşıyorsak ve bugün Dünya üzerinde bir insanın haksızlığa uğradığını görüyorsak buna her zaman cevabımızı veririz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizim uluslar arası ilişkilerden anladığımız budur: Şeyh Edebali'nin dediği gibi: “insanı yaşat ki devlet yaşasın.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com