23 Eylül 2009

Mobil Teknoloji Sözlüğü

0-9
3G -
Küresel bant genişliği ile kullanılan sayısal mobil haberleşme sistemidir. 3G teknolojisi sayesinde mobil şebekelerdeki ver aktarım hızı 384 Kbps'ye kadar yükselebilmektedir. Bunun yanı sıra, 3G ile mevcut sistemler ya daha gelişmiş şekilde kullanıcıya sunulmaktadır ya da video gibi yeni mobil hizmetler devreye sokulmaktadır.
3G Genişbant (veya 3.5 G şebeke) -
3. nesil şebekelerde teknolojik bir evrimdir. Veri iletim oranının çok büyük oranlarda artmasını sağlayan bir teknolojidir - bu oranın gelecek yıllarda 14 , 4 Mbps'ye çıkması beklenmektedir. Şu an itibariyle 7.2 Mbps'ye ulaşmış olan bu oran 3G fever'dan 20 kat daha hızlıdır.
A
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -
Asimetrik Sayısal Abone Hattı olarak bilinen bu teknoloji, sayısal verilerin geleneksel telefon hatları (standart bakır teller) üzerinden yüksek bant genişliği kullanılarak iletilmesini sağlar. Standart telefon hatlarını kullanan "çevirmeli bağlantı" (dial up) seçeneğinden temel farkı, ADSL'nin kullanılabilirlik açısından süreklilik arz etmesidir. Bu teknoloji, asimetrik olarak çalıştığından veri alım (download) oranı veri gönderim (upload) oranından fazladır. Aynı telefon hattı üzerinde analog ses verileri iletimine de olanak sağlar. ADSL hizmeti genellikle, 512 Kbps'den başlayan ve 6 Mbps'ye kadar çıkabilen aktarım hızı seçenekleriyle kullanıcıya sunulur. ADSL ilk olarak 1996 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise ADSL, kablolu servislerin en büyük rakibidir.
B
Bant genişliği -
Haberleşme kanalının genişliği veya kapasitesi anlamına gelir. Analog bant genişliği saniye başına Hertz (Hz) veya devir olarak ölçülür. Dijital bant genişliği ise herhangi bir kanal ile gönderilebilecek veri miktarı veya hacmidir ve saniye başına bit olarak ölçülür. Bant genişliği, yaygın olarak bilinen normal "bant" sözcüğüyle karıştırılmamalıdır. Buradaki anlamı bant üzerinde kullanılan alandır. Bant genişliğinin kablosuz iletişimdeki önemi bandın boyutundan veya genişliğinden gelir. Çünkü bu veri iletim hızını etkiler. Yüklü miktarda verinin dar bir kanaldan iletilmesi zaman alır. Aynı miktarda veri daha geniş bir kanal üzerinden daha hızlı bir şekilde iletilir.
Bluetooth -
Bluetooth teknolojisi, bilgisayar, yazıcı veya dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi taşınabilir elektronik cihazların kablolu bağlantılarında kullanılan enerjinin yerini alabilecek düşük emisyonlu bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde farklı birçok cihaz 10 metre mesafeye kadar birbirlerine kablosuz ağ aracılığıyla bağlanabilmekte ve kendi aralarında veri transferi gerçekleştirebilmektedir. Bu protokol üzerinden gerçekleştirilen transferlerde veri hızı saniyede 1 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir (ikinci nesil teknolojilerde ise veri hızı 2 Mbps'ye ulaşabilir).
C
CDMA (Code Division Multiple Access) -
Kod Bölmeli Çoklu Erişim olarak bilinen CDMA, 2. ve 3. nesil (2G ve 3G) kablosuz iletişimde kullanılan çoklu protokollere verilen addır. İsminden de anlaşılacağı gibi, CDMA bir çoğullama/çoklama şeklidir. Bu sayede, birden fazla sinyal aynı iletim kanalını eş zamanlı olarak kullanır ve böylece mevcut bant genişliğinden optimum düzeyde faydalanılır. Bu teknoloji cep telefonlarına yönelik sistemlerde ve 800 MHz ile 1.9 GHz arasında değişen frekans aralıklarında kullanılır.
Chat (Sohbet) -
Mobil kullanıcıların kendi aralarında SMS yoluyla iletişim kurmalarını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde cep telefonları sohbet boyunca mesaj alıp göndermeye devam eder. Sohbet özelliğini kullanarak bir başka cep telefonu kullanıcısıyla konuşabileceğiniz gibi abonesi olduğunuz operatör izin verdiği sürece birden fazla kişiyle de aynı anda sohbet edebilirsiniz.
Ç
Çift bant (Dual Band) -
Çift bant kullanan cep telefonları hem GSM 900, hem de GSM 1800 kullanımına izin verir. Şebekeler arası geçiş otomatik olarak yapılır. yani, şebekenin dolu olduğu veya çekmediği durumlarda bir başka şebekeye otomatik olarak geçiş yapılır.
D
Download (Veri alma / Karşıdan yükleme) -
Sunucudan / denetleyiciden uzaktaki bir site ekipmanına veri aktarımı anlamına gelir. Örneğin, internetten cep telefonuna veya bilgisayarlara yol durumu ile bilgi aktarılması.
F
Frekans -
Mobil terminallerin kullandığı radyo frekansına (GSM frekansı veya 3G frekansı) verilen addır. Kanada ve Avrupa'da çift bant destekli telefonlarda 900 MHz ve 1800 MHz GSM frekansları kullanılmaktadır. Terminal aynı zamanda bazı ülkelerde (örn, Amerika) 1900 Mhz üç bant (triband) frekansını da desteklemektedir. Dört bant (quadriband) terminaller 850 MHz'i desteklemeye devam eder. Vodafone'un 3G cep telefonları çift modlu olup hem 3G (1900 ve 2100 MHz arasında), hem de GSM frekanslarının kullanımına olanak sağlamaktadır.
G
Genişbant -
Bir şirkete ait sinyallerin sayısal verilere dönüştürülerek çok yüksek frekanslarda iletilmesidir. İletilen veriler alıcı üzerinde demodülatör (kip çözücü) aracılığıyla ayıklanır. Bu iletim kanalı, ses iletim kanalına oranla daha büyük bir bant genişliğine sahiptir. Farklı frekans bant genişlikleri sayesinde belirli bir zaman dilimi içinde çok daha fazla veri iletilebilir. İletişim cihazları ve cep telefonları kablosuz geniş bant kullanır.
GPRS (General Packet Radio Service) -
Genel Paket Radyo Servisi, GSM şebekesindeki ilk paket anahtarlama uygulamasını temsil eder. Bu, aslında bir devre anahtarlama teknolojisidir. Kesintisiz bağlantı üzerinden sürekli veri akışı yapmak yerine, paket anahtarlama yoluyla şebeke sadece gerektiğinde kullanılır. GPRS sayesinde kullanıcılar, 115kbit /s'ye kadar ulaşan hızlarda veri alıp gönderebilmektedir. GPRS, özellikle e-posta ve web'te arama gibi küçük boyutlu verilerin alınıp gönderilmesini hedefler. Oldukça yüklü verilerin transferi önemli bir avantajdır.
GPS (Global Positioning System) -
Küresel Konumlandırma Sistemi olarak bilinen GPS, 24 uydu yardımıyla kullanıcılara her an ve her türlü hava koşulunda karada, havada veya deniz üzerinde bulundukları konumu, hızlarını ve saati tespit etme imkanı veren telsiz/uydu navigasyon sistemidir. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte pusula, sekstant ve kronometre gibi eski tip konumlandırma ve navigasyon araçları artık kullanılmamaktadır. GPS askeri, ticari ve benzeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
GSM (Global System for Mobile Communications) -
Mobil İletişim için Küresel Sistem olarak bilinen GSM, standart uluslararası sayısal hücresel haberleşme sistemidir. GSM şebekesi temelde üç frekans aralığında çalışır: 900 MHz, 1800 MHz ve 1900 MHz. GSM sisteminin gelişiminde farklı aşamalar vardır. Şu an itibariyle cep telefonları faz 1 ve faz 2 ile uyumludur. GSM operatörlerinin birçoğu yurtdışındaki partner operatörlerle roaming sözleşmesi imzaladığından kullanıcılar cep telefonlarını yurtdışında da kullanabilmektedir.
Güvenlik Kodu -
Cep telefonunuza programlanmış olan bir bilginin/verinin kablosuz şekilde değiştirilmesini veya yanlışlıkla kullanılmasını önlemek için düzenlenmiş bir koddur. Telefon sahibi güvenlik kodunu kullanarak telefonun kilit kodunu değiştirebilir.
H
Hafıza Kartı-
telefon hafızasının genişletilmesinde ve resim, müzik, video ve benzeri dosyaların kaydedilmesinde kullanılan kartlardır. Farklı özelliklerde pek çok hafıza kartı bulunmaktadır. Hafıza kartlarının cep telefonlarında kullanılabilmesi için kart özelliklerinin cep telefonlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
I
IMEI (International Mobile Equipment Identity) -
Uluslararası Mobil Cihaz Kodu, şebeke üzerindeki GSM / DCS / PC cihazını tanımlayan 15 haneli evrensel koda verilen addır. Bu kod değiştirilemez. Operatörler bu kod sayesinde kendi şebekeleri veya başka şebekeler üzerinde dolaşan telefonları tanıyabilmektedir.
İ
İnternet tarayıcısı (browser) -
Cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda bulunan ve web sayfalarını görüntülemenizi veya bu sayfalar üzerinde işlem yapmanızı sağlayan programdır. Cep telefonunun modeline ve internet tarayıcısının özelliklerine bağlı olarak, WAP sitelerinde gezinebilir veya sadece web sitelerine erişim sağlayabilirsiniz. Cep telefonunuzdan yapacağınız web erişimlerinde web sayfası telefon ekranına sığacak şekilde görüntülenir. Bilgisayarlarda kullanılan en yaygın internet tarayıcıları Internet Explorer ve Firefox'tur. Cep telefonlarında ise farklı özelliklerde pek çok internet tarayıcısı kullanılabilmektedir.
J
Java -
Java teknolojisi ilk olarak Sun Microsystems tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Java hem bir teknoloji, hem de bağımsız olarak çalışabilen çoklu bir platform olarak adlandırılabilir. Java teknolojisi iki temel öğeden meydana gelir: belirli bir amaca yönelik olarak ve belirli "ortamlarda" çalıştırılmak üzere oluşturulan uygulamaların yazıldığı dil. İşte bu nedenle, Java evrensel bir dildir. Bazı cep telefonları Java dilinde geliştirilmiş uygulamaları (ör: oyunlar) desteklemektedir.
Java uygulaması -
Java dilinde yazılmış ve başka programlara bağlı olmadan çalışabilen bir programdır. Genellikle İnternet tarayıcısı üzerinde çalışmaz. Bunun yerine Windows veya Linux gibi grafik kullanıcı arayüzü (GUI) bulunan işletim sistemleri üzerinde çalışır.
K
Kapsama alanı -
Mobil telefon servisi antenlerinin yaydığı sinyallerin yarıçap aralığıdır. Şebeke erişiminin olduğu zamanlarda kapsama alanının da iyi olduğu ve hücreler arası geçişte sinyal kaybı olmadan veya kesinti yaşanmadan arama yapılabileceği bilinmektedir.
Kızıl ötesi - Kablosuz verinin kızıl ötesi teknoloji kullanılarak aktarılmasını sağlar. Genel olarak cep telefonlarından bilgisayarlara veri aktarmak için kullanılır.
L
Lityum polimer piller -
Bütün lityum iyon pillerle benzer özellikler taşır. Bunlar, lityum iyon pillere göre daha küçüktür. Ayrıca, polimer dövülgen bir özellik taşır. Bu pillerin devir yükleme / boşaltma oranları daha büyüktür.
M
Mbps / Kbps -
Her iki terim de saniyede bit cinsinden iletilen verinin hızını ölçmek için kullanılır. Kbps, saniyede iletilen Kilobit sayısıdır (1 Kilobit = 1000 bayt). Aynı şekilde Mbps, saniyede iletilen Megabit sayısıdır (1 Megabit = 1000 Kilobit).
MMS (Multimedia Messaging) - Üçüncü nesil kablosuz iletişimde bulunan ve metin, görüntü ve ses formatında kaliteli ve gerçek zamanlı mesaj oluşturulmasına izin veren Çoklu Ortam Mesajlaşma Servisidir. MMS, bu özelliği destekleyen cep telefonlarında kullanılabilen bir hizmettir.
Mobil Yayın -
Bazı operatörler tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmeti kullanarak çeşitli kanallar aracılığıyla yol durumu, hava durumu, konser, sosyal faaliyetler ve benzeri aktivitelere ilişkin faydalı bilgilere erişebilirsiniz. Bu hizmetten faydalanabilmek için cep telefonunuzun bu özelliği destekliyor olması gerekmektedir.
MP3 -
Ses dosyalarının normal boyutunun 20 kata varan oranlarda sıkıştırılmasıyla elde edilen ve daha düşük ses kalitesine sahip ses formatıdır.
N
Net Lock -
Telefon yazılımının kilitlenmesi ve yalnızca şebeke tarafından verilen SIM kartla açılabilmesi durumudur. Telefonun markasına ve modeline bağlı olarak farklı kilit açma sistemleri mevcuttur.
Numara Taşınabilirliği - Herhangi bir operatör değişikliğinde müşterinin her zamanki telefon numarasını veya ISDN'sini geçiş yaptığı operatörün şebekesinde de kullanabilme özelliğidir.
O
Otonomi -
Stand-by otonomi süresi (pille çalışma süresi), telefonun iletişim kurmak amacıyla kullanılmadığı zamanlarda bağlı kalabileceği maksimum süredir. Kullanım esnasındaki otonomi süresi ise cihazın destekleyeceği maksimum çağrı süresidir. Pil gücü, mili-amper/saat (mAh) cinsinden ölçülür. Pillerin otonomi süreleri üretici firma tarafından ürün paketi içerisinde belirtilir. Belirtilen süreler genel itibariyle terminalin uygun ortam koşullarında kullanacağı şarj süreleridir.
P
PCMCIA / PC Kart (Personal Computer Memory Card International Association)
PC Kart olarak da bilinir. Veri ve faks iletmek üzere cep telefonlarını dizüstü bilgisayarlara bağlamak için kullanılan PCMCIA modemler vardır. Günümüzde en sık kullanılan format "tip 2" modülüdür. "Tip 3" modülünde ise daha fazla özellik bulunmaktadır.
PC Suite -
Kullanıcıların telefonlarını bilgisayarlarıyla eş zamanlı kullanmalarını (senkronize etmelerini), program yüklemelerini, telefon ayarlarını yapılandırmalarını ve telefon üzerinde kayıtlı dosyaları yedeklemelerini (back up) sağlayan yazılımdır.
PDA (Personal Digital Assistant) -
"Kişisel Dijital Asistan", telefon, faks ve şebeke iletişimi özellikleriyle donatılmış taşınabilir bir bilgisayardır. Normal bir PDA cep telefonu, faks makinesi ve ajanda gibi kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak PDA ekranı üzerinde işlem yapabilmek için "pointer" veya dokunmatik "kalem" kullanılır. Dolayısıyla PDA'lerde "predictive writing" adı verilen kelime hafızalı yazılımlar yüklüdür. Bazı PDA'ler ses komutu ile de yönetilebilir. Günümüzde PDA'ler hem kalem, hem de klavye özellikleriyle kullanıcıya sunulmaktadır. PDA'ler aynı zamanda "avuç içi bilgisayar" veya "cep bilgisayarı" olarak da adlandırılır.
PIN (Personal Identification Number) - Cep telefonlarındaki bazı özelliklere ve verilere erişim sağlamak için kullanılan kişisel kimlik numarasıdır. PIN kodu, her zaman SIM kart ile (cep telefonu ile değil) ilişkilendirilir ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girildiğinde PUK kodu bilgisi sorulur.
PIN2 -
Sadece belirli servislere erişim sağlamak için girilmesi gereken koddur.
POC -
(Push to talk over cellular) Hücresel şebeke üzerinde doğrudan birebir ve çoklu ses iletişimi sağlayan bir servistir. Tek bir tuşla bir veya birden fazla kişiyle görüşme yapılabilir. Çağrı neredeyse anlık yapılır; karşı taraf gelen çağrıya cevap vermek zorunda değildir. Bu hizmetten faydalanabilmek için PoC destekli özel bir terminal kullanılmalıdır.
PUK (Personal Unblocking Code) - Bloke olan SIM kartı açmak için kullanılan kişisel blokaj açma anahtarıdır. Bu kod abonelik esnasında müşteriye verilir. Güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. PIN kodunun arka arkaya 3 kez hatalı girilmesi durumunda SIM kart bloke olur.
R
Roaming (Dolaşım) -
Uluslararası Dolaşım, cep telefonunuzla kendi şebekeniz üzerinden değil; başka şebekeler üzerinden iletişim kurmanız anlamına gelir. Bunun için abonesi olduğunuz operatörün yurtdışındaki diğer operatörlerle roaming sözleşmesi yapmış olması gerekir. Böylece yurtdışında da kendi cep telefonunuzu kullanabilir ve tıpkı kendi operatörünüzün şebekesini kullanıyormuş gibi iletişim kurabilirsiniz. Bu hizmet belirli bir tarife üzerinden ücretlendirilir.
S
Senkronizasyon -
Aynı anda veya uyumlu bir şekilde (eş zamanlı) yürütülen veya tekrar edilen süreçtir. Senkronizasyon aynı dosyaların farklı cihazlar üzerinde oluşturulmasında kullanılır. Örneğin, herhangi bir Nokia kullanıcısı Nokia PC Suite yardımıyla telefon rehberini, takvimini ve yapılacaklar listesini bilgisayarıyla senkronize edebilir. Bütün cep telefonu modelleri senkronizasyon özelliğini desteklemez.
SIM kart -
GSM operatörüne bağlanmak için cep telefonlarına takılması gereken plastik çerçeveli küçük baskı devrelerdir. SIM kartın GSM şebekesi üzerinde iki temel işlevi vardır: şebeke erişim kontrolü (kimlik doğrulama & şifreleme) ve hizmetin kişiselleştirilmesi (SMS, hız uyarısı, vb.). SIM kart içinde kullanıcıya ait bilgiler, güvenlik bilgileri ve telefon rehberi bulunur. Hali hazırda kullanılmakta olan iki çeşit SIM kart vardır: ISO SIM (kredi kartı büyüklüğünde) veya Takılabilir SIM kart (yaklaşık 2 cm2). Her iki kart da aynı işlevlere sahiptir. Aralarında sadece boyut farkı vardır. Biri plastik malzemeden yapılmıştır. Bunun yanı sıra son çıkan cep telefonlarında çoğunlukla takılabilir SIM kart kullanılır. GSM Phase 2 +'yi destekleyen SIM kartlı telefonlarda sanal para, mobil bankacılık, bilet rezervasyonu vb hizmetlerden yararlanılabilmektedir.Not: 112 gibi acil çağrı numaralarını aramak için SIM karta gerek yoktur. Telefon hafızasının genişletilmesinde ve resim, müzik, video ve benzeri dosyaların kaydedilmesinde kullanılan kartlardır. Farklı özelliklerde pek çok hafıza kartı bulunmaktadır. Hafıza kartlarının cep telefonlarında kullanılabilmesi için kart özelliklerinin cep telefonlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
SIM Kilidi -
Telefonun yazılımı kilitlendiğinde yalnızca şebeke tarafından verilen SIM kartla açılabilir. Telefonun markasına ve modeline bağlı olarak farklı kilit (blokaj) açma sistemleri mevcuttur.
SMS (Short Message Service) -
Mesaj merkezi aracılığıyla abonesi olduğunuz operatörden diğer cep telefonu kullanıcılarına maksimum 160 karakter uzunluğunda metin mesajları göndermenizi ve almanızı sağlayan bir hizmettir. Mesaj göndereceğiniz kişinin telefonu kapalı veya kapsama alanı dışındaysa, gönderdiğiniz mesaj merkezde saklanır. Kısa mesaj servisinin kullanılabilmesi için operatörün ve cep telefonunun bu hizmeti destekliyor olması gerekmektedir.
Simbiyan - Dünyanın en ileri gelen cep telefonu üreticilerinin yürüttüğü entegre bir projedir. Bu projenin amacı geleceğe dönük ortak bir standart geliştirmektir. Motorola, Ericsson, Nokia, Philips gibi şirketler bu girişimde birlikte hareket etmekte ve geleceğin multimedya cep telefonları için yeni bir "standart" oluşturmaya çalışmaktadır.
U
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) -
Evrensel Mobil Haberleşme Sistemi, 2 Mbps'a kadar veri iletim hızını destekleyen üçüncü nesil (3G) mobil teknolojidir. Bu teknolojinin sunduğu avantajlarından biri, hali hazırda kullanılmakta olan bütün protokollerin bir araya getirilmiş olmasıdır.
Upload (Veri gönderme / Karşıya yükleme) -
Yerel trafikten sunucuya veri gönderme işlemidir.
USB (Universal Serial Bus) -
Evrensel Dizisel Araç anlamında kullanılan USB, bilgisayar ve diğer cihazlar (örn, klavye, telefon ve PDA) arasında kurulan bir arayüzdür. Böylelikle bilgisayarda herhangi bir donanım kurmaya ve hatta bilgisayarı kapatmaya gerek kalmaz. USB standardı, Compaq, IBM, DEC, Intel, Microsoft, NEC ve Nortel şirketleri tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. 12 Mbps'ya kadar veri iletim hızını desteklemektedir.
V
Veri İletişimi -
Verinin belirli protokoller uyarınca kaynak ve hedef noktalar arasında iletilmesi, alınması ve doğrulanmasıdır.
Video konferans -
BL-
ISDN tarafından desteklenen gerçek zamanlı ve audio-visual (görsel-işitsel) bir iletişim sistemidir. Video telefon konferans (videotelephony conference) özelliği sunmasının yanı sıra video konferansa ilişkin farklı çalışmaları da birleştirilebilmektedir.
Video -
Kullanıcının aradığı/arandığı kişiyi telefonda görerek aynı anda konuşmasını sağlayan görüntülü ve sesli arama şeklidir.
VoIP (Voice over IP) -
"IP üzerinden ses iletimi" adı verilen VoIP teknolojisi, "İletim Kontrol Protokolü (TCP ), "Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü (RTP), "Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP)" ve "İnternet Protokolü (IP)" kullanan IP ağları üzerinde sinyallerin gerçek zamanlı ses paketleri şeklinde iletilmesine izin verir. VoIP sistemlerinde analog ses sinyalleri sayısallaştırılarak ağ üzerinden "stream" veri paketleri halinde iletilir. IP ağları, her bir paketin verilen süre içerisinde ağ üzerindeki en etkin yolu kullanarak hedefe ulaşmasına izin verir. Bu paketler tek bir kaynağa bağlıdır. Paketler, hedefe ulaşmak için farklı yollar seçebilir ve bu esnada bazı "gecikmeler", hatalar veya veri kayıpları meydana gelebilir. Hedefe ulaşan veri paketleri ise yeniden birleştirilerek orijinal ses sinyali haline dönüştürülür. VoIP teknolojisi, verilerin düzgün bir şekilde yeniden paketlenmesini sağlar; "uçlar arası gecikme" nedeniyle oluşabilecek "ekoyu" ve "titremeleri" ve paket kaybını kompanse eder.
VPN (Virtual Permanent Network) -
Kalıcı Sanal Devre, operatörün altyapısı üzerinde "talebe bağlı olarak" oluşturulan özel bir ağdır. Belirli bir kullanıcı grubu arasında dinamik bir iletişim ortamının oluşturulmasını sağlar ve şebeke kaynakları sadece gereken zamanlarda kullanılır. VPN hizmetleri ses (özel numara ile) ve veri iletişimini içerir. Bu teknolojinin kullanımı esnasında iletişim izole bir şekilde sağlanır.
W
WAP (Wireless Application Protocol) -
Kablosuz uygulama Protokolü, cep telefonlarından internete bağlanmayı sağlayan bir hizmettir. Bir "micro-browser" yardımıyla telefon ekranınızdan WML (Kablosuz İşaretleme Dili) dilinde yazılmış olan web sayfalarını görüntüleyebilirisiniz.
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) -
Üçüncü nesil (3G) teknoloji ile kullanıcılara daha fazla seçenek sunulacak ve iletişim, veri aktarımı ve eğlence gibi hizmetler kablosuz terminaller aracılığıyla sağlanacaktır.
Wi-Fi -
Yüksek frekanslı kablosuz yerel ağ (WLAN) için kullanılan yaygın bir terimdir. Wi-Fi, IEEE 802.11b standardında tanımlanmıştır. Aynı zamanda kablosuz bağlantı ile ilgili 802.11, 802.11a ve 802.11g standartlarının da bir parçasını oluşturmaktadır. 802.11b teknolojisinde veri iletim hızı saniyede 11 megabit'e kadar çıkmaktadır. 802.11g teknolojisinde ise bu oran saniyede 54 megabit'tir. Günümüzde birçok otel, havaalanı, alışveriş merkezi, okul ve restoran "hotspot" adı verilen kablosuz bağlantı noktalarını halka açık hale getirmiştir. Bunlardan bazıları ücretli; diğerleri ise ücretsiz erişim imkanı sunmaktadır.
Y
YES -
(Abone Kimlik Modülü -
SIM) GSM operatörüne bağlanmak için cep telefonlarına takılması gereken plastik çerçeveli küçük baskı devrelerdir. SIM kartın GSM şebekesi üzerinde iki temel işlevi vardır: şebeke erişim kontrolü (kimlik doğrulama & şifreleme) ve hizmetin kişiselleştirilmesi (SMS, hız uyarısı, vb.). SIM kart içinde kullanıcıya ait bilgiler, güvenlik bilgileri ve telefon rehberi bulunur. Hali hazırda kullanılmakta olan iki çeşit SIM kart vardır: ISO SIM (kredi kartı büyüklüğünde) veya Takılabilir SIM kart (yaklaşık 2 cm2). Her iki kart da aynı işlevlere sahiptir. Aralarında sadece boyut farkı vardır. Biri plastik malzemeden yapılmıştır. Bunun yanı sıra son çıkan cep telefonlarında çoğunlukla takılabilir SIM kart kullanılır. GSM Phase 2 +'yi destekleyen SIM kartlı telefonlarda sanal para, mobil bankacılık, bilet rezervasyonu vb hizmetlerden yararlanılabilmektedir. Not: 112 gibi acil çağrı numaralarını aramak için SIM karta gerek yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com