20 Nisan 2009

Mardin'e Akademisyen Akını

Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Nisan 2009 tarihinde düzenlenecek olan Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu için Mardin’e gelen öğretim görevlisi ve davetliler ayaklarının tozu ile tarihi mekânları gezdiler.
http://www.mardinlife.com/haberler/resimler/mardinlifehilmi1.jpg
Mardin’de düzenlenecek olan Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu öncesinde katılımcı akademisyen ve davetliler ilimize gelmeye başladı

Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Nisan 2009 tarihinde düzenlenecek olan Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu için Mardin’e gelen öğretim görevlisi ve davetliler ayaklarının tozu ile tarihi mekânları gezdiler.

Türk Edebiyatının mihenk taşlarından olan yazar-şair Hilmi Yavuz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ramazan Korkmaz ve Sempozyum Organizatörü Yrd.Doç. Dr. İbrahim Özcoşar eşliğinde tarihi mekânları bir bir ziyaret eden öğretim görevlileri tarihe kente olan hayranlıklarını dile getirdiler.

Yol yapım çalışmasından dolayı Kasımiye Medresesini es geçmek zorunda kalan öğretim görevlileri, sırası ile Zinciriye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi, Latifiye ve Ulu Cami, Şehidiye Medresesi ile Postahane binasını gezdiler.

Tarihi binalar hakkında sempozyum yürütme kurulu üyeleri Hasan Ekinci, Ragip Ete, Feride Mungan ve Nezir Güneş’ten bilgi alan öğretim görevlileri tarihi kentin bir günlüğe sığdırılamayacak kadar tarihi bir potansiyele sahip olduğunu ifade ettiler.

Sempozyumda sunum verecek olan Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Müzeyyen Buttanrı geziye aynı üniversitede Fen-Fakültesi Dekanı olan eşi Prof.Dr.Halil Buttanrı ile Mardin’e geldiğini dikkat çekerek ilk kez geldiği Mardin’de adeta büyülendiğini söyledi.

Mardin'i gezen konuklardan Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlilerininde Prof.Dr.İ.Çetin Derdiyok ise Mardin'inin bir açık hava müzesi olarak gördüklerini ve her yerinde tarihi bir eser olduğunu belirterek Mardin'de kurulacak olan üniversite ile bu potansiyelini çok iyi bir şekilde kullanmaya başlayacağını kaydetti.

Tarihi mekânları akademisyenlerle birlikte gezen Hilmi Yavuz, Süryani Cemaatine ait Deyrul-zafaran Manastırında sergilenen ve Anadolu’ya getirilen ilk matbaayı inceledi. Matbaanın geçmişi hakkında akademisyenlere bilgi veren Yavuz, yaptığı esprileri ile geziye ayrıca renk kattı.

Gezi kapsamında toplu halde ziyaret edilen Latıfiye Camisi çıkısında Hilmi Yavuz ve akademisyenlerin kına ile süslenen eşeği çağırarak onunla fotoğraf çekmeleri ise dikkat çekti.

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen’in yanı sıra yaklaşık 70 akademisyen ve milletvekilleri ile Vali Hasan Duruer’in de katılması bekleniyor.

Mardin'e gelen ziyaretçilerin varlığı vatandaşlarımız kadar esnaflarımızı da mutlu etti. Sezonun açıldığını belirten esnafta bu yıl Mardin'de turizm patlaması beklentisi içinde olduklarını ifade ettilerSempozyum Konuları

Sempozyumda Şair Kimliğiyle Hilmi Yavuz oturumunda, “Hurûfî Şiirler’de Hurûfîlik, Hilmi Yavuz’un Şiirlerindeki Telmihler Üzerine, Hilmi Yavuz’un Şiirinde Geleneğin Yeniden Üretilmesi, Nerval’den Hilmi Yavuz’a “Kara Güneş”İmgesi ve Hilmi Yavuz’un İnançsız Şiirinde Sarı Renk ve Düşündürdükleri” konuları

Felsefeci Kimliğiyle Hilmi Yavuz; Hilmi Yavuz’da Felsefe ve Edebiyat Bağlamı, Hilmi Yavuzun şiirlerinde tasavvuf, Felsefi Gelenek ve Felsefe Eğitimi: Hilmi Yavuz'un Düşüncelerinin Eleştirel bir Değerlendirmesi, Hilmi Yavuz Dolayımında: Şiir/Felsefe Geleneğimiz Üzerine Bir Sorunlaştırma ve Kayboluş Şiirleri’ne ‘Varlık’ Açısından Bir Yaklaşım Denemesi konuları

Entelektüel Kimliğiyle Hilmi Yavuz; “Düşün ve kültür insanı Hilmi Yavuz, Hilmi Yavuz’un sahih aydın kimliği, Locke’un hoşgörü kavramı ışığında din ve rasyonalite ayrımı, Hilmi Yavuz, Bilimsel bilgi ve hakikatin icadı ve Hilmi Yavuz’un aydınlanma felsefesi nedir konuları

Düz Yazılarıyla Hilmi Yavuz; Las Maninas, Foucault ve Hilmi Yavuz, Hilmi Yavuz’un “Taormina” Adlı anlatısına geleneksel romandan yitirilen unsurlar, Hilmi Yavuz’un ‘Kuyu’su: Kurgulanmış Bilinçdışı, İrfan Külyutmaz ya da entelektüel sorumluluk ve Oryantalizm Karşısında Hilmi Yavuz Düşüncesi konuları işlenecek.


Sempozyuma katılan öğretim görevlileri

KABUL EDİLEN SUNULACAK BİLDİRİLER (*)

AD SOYADI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Prof. Dr. İ. Cetin DERDİYOK

HURÛFÎ ŞİİRLER’DE HURÛFÎLİK

Prof. Dr. Veli URHAN

LAS MANİNAS, FOUCAULT VE HİLMİ YAVUZ

Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

Hilmi Yavuz’un Şiirlerindeki Telmihler Üzerine

Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN

DÜŞÜN ve KÜLTÜR İNSANI HİLMİ YAVUZ

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

HİLMİ YAVUZ’UN SAHİH AYDIN KİMLİĞİ

Doç. Dr. Erdoğan ERBAY

Hilmi Yavuz’un Şiirinde Geleneğin Yeniden Üretilmesi

Doç. Dr. Abdulhalim AYDIN

NERVAL’DEN HİLMİ YAVUZ’A “KARA GÜNEŞ”İMGESİ

Doç. Dr. Alaattin KARACA

HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRİNDE TASAVVUF

Doç. Dr. Muhittin ELİAÇIK

HİLMİ YAVUZ’UN İNANÇSIZ ŞİİRİNDE SARI RENK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Doç. Dr. Kamuran GÖDELEK

LOCKE’UN HOŞGÖRÜ KAVRAMI IŞIĞINDA DİN VE RASYONALİTE AYRIMI

Doç. Dr. Müzeyyen BUTTANRI

HİLMİ YAVUZ’UN “TAORMİNA” ADLI ANLATISINDA GELENEKSEL ROMANDAN YİTİRİLEN UNSURLAR

Doç. Dr. H.Nur ERKIZAN

HİLMİ YAVUZ’UN AYDINLANMA FELSEFESİ NEDİR?

Doç. Dr. Vefa TAŞDELEN

Hilmi Yavuz’da Felsefe ve Edebiyat Bağlamı

Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİR

Felsefi Gelenek ve Felsefe Eğitimi: Hilmi Yavuz'un Düşüncelerinin Eleştirel bir Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Dursun ŞAHİN

İRFAN KÜLYUTMAZ YA DA ENTELEKTÜEL SORUMLULUK

Yrd. Doç. Dr. Ali UTKU

"Hilmi Yavuz Dolayımında: Şiir/Felsefe Geleneğimiz Üzerine Bir Sorunlaştırma"

Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYKAN

HİLMİ YAVUZ, BİLİMSEL BİLGİ VE HAKİKATİN İCADI

Araş. Gör. Emrah PELVANOĞLU

Oryantalizm Karşısında Hilmi Yavuz Düşüncesi

Öğretmen (Yüksek Lisans Öğrencisi)

SAKİNE KORKMAZ

Hilmi Yavuz’un ‘Kuyu’su: Kurgulanmış Bilinçdışı

Öğretmen (Şair, Yazar)

AYDIN AFACAN

Kayboluş Şiirleri’ne ‘Varlık’ Açısından Bir Yaklaşım Denemesi

KABUL EDİLEN SUNULMAYACAK BİLDİRİLER (*)

AD SOYADI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Ömer BAYRAM

HİLMİ YAVUZ’UN DİVAN EDEBİYATINA BAKIŞI

Yrd. Doç. Dr. Bülent UĞRASIZ

Hilmi Yavuz ve Oryantalizm Çerçevesinde Aydın Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. Füsun Çoban DÖŞKAYA

Oryantalistleşme Süreci, Hilmi Yavuz ve Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

HİLMİ YAVUZ ŞİİRİ VE POETİKASI

Yrd. Doç. Dr. Levent BİLGİ

HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRLERİNDE VAROLUŞSAL OLARAK YALNIZLIK

Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ

Türk Şiirinde Kaybolmayacak Bir Şair: Hilmi Yavuz

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKTAŞ

Tasavvuf Doktrinleri Bağlamında Hilmi Yavuz’da Felsefi ve Poetik Varoluşçuluk

Yrd. Doç Dr. Mustafa GÜNEŞ

Türk Tasavvuf Şiiri Seçkisi: Hilmi Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜNAY

HİLMİ YAVUZ’UN TÜRKİYE’DE FELSEFE GELENEĞİNE VE FELSEFE EĞİTİMİNE BAKIŞI

Dr. A. İbrahim TÜZER

HİLMİ YAVUZ’UN “YOLCULUK ŞİİRLERİ”NE

“ÖRNEK OKUR” SEVİYESİNDEN BİR BAKIŞ

Dr. Ayşe YILDIZ

Abdülbaki Gölpınarlı’dan Hilmi Yavuz’a “Divan Edebiyatı Beyanındadır”

Dr. Ayvaz MORKOÇ

HİLMİ YAVUZ’UN KAYBOLUŞ ŞİİRLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Öğr. Gör. Hayrettin ORHANOĞLU

Hilmi Yavuz Şiirinde Gerçekçilik Arayışı

Araş. Gör. Ferda ZAMBAK

HİLMİ YAVUZ’UN KALP KALESİ ŞİİRİNİN YAPI’LIŞI

Araş. Gör. Evren KARATAŞ

HİLMİ YAVUZ DENEMECİLİĞİNDEKİ GÜLEN DÜŞÜNCE: İRONİ

Araş. Gör. Elif GÜRBÜZ KAYA

HİLMİ YAVUZ’ DA GÜL İMGESİ

Okt. Gökşen ONAT

TANPINAR’IN BURSA’DA ZAMAN ŞİİRİ İLE HİLMİ YAVUZ’UN BURSA VE ZAMAN ŞİİRİNİN METİNLERARASI İLİŞKİ BAĞLAMINDA ‘ZAMAN’ EKSENLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğretmen (Doktora Öğrencisi)

ÖZCAN BAYRAK

Hilmi Yavuz’un “Annem ve Akşam” Şiirinde Anne Sevgisi

Öğretmen (Doktora Öğrencisi)

BEYHAN KANTER

HİLMİ YAVUZ’UN ÇÖL ŞİİRLERİNDE MUTSUZ BİLİNCİN GÖRÜNÜMÜ

Öğretmen (Yüksek Lisans Öğrencisi) REFİYE DURMUŞ

HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNDE KADIN İMAJLARI

Öğretmen

NURİ ÇELEBİCAN

Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde İstanbul

Öğretmen

ORHAN OĞUZ

HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNDE MEKÂN: DOĞU İLE BATININ, GELENEK İLE MODERNİTENİN BULUŞMASI

Öğretmen (Bilim Uzmanı)

NECATİ TONGA

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAKIMINDAN HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRİ

Öğretmen

ZEHRA TEKİN

HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRLERİNDE DİVAN EDEBİYATININ YERİ

YEZBAN NUR BABAN

HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRİNE AYNADAN BAKMAK ya da

HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRİNDE KENDİNE BAKMAK

CEMİLE DURMAZ

Mazmundan Metafora Hilmi Yavuz Şiiri

(*) Ulaşmak istediğiniz Bildiri Metni için; Bildiri Sahibinin ismine tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com