17 Şubat 2008

SULTANKÖYÜ (SULTAN ŞEYHMUS)

Aran -Aşağı Ocak - Aykut - Bağlıca - Bağyaka - Beşkavak - Çınarönü - Dereiçi - Dereyanı - Durusu - Düzova - Elmabahçe - Erdalı - Gürağaç - Gürpınar - Hisarkaya - İçören - İşgören - Kayatepe -Kışlak - Kırkdirek -Kocahöyük - Köprülü - Serenli - Soylu - Sultan Şeyhmus - Şenocak - Taşlık - Üçkavak - Üçerli - Yaylabaşı - Yaylacık - Yazır - Yenilmez - Yukarı Ocak

--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://lh4.ggpht.com/_Hjkac1ftqjA/S1TGIpElWsI/AAAAAAAAa5Q/A_Cz6EgV-dM/s640/Sultan%20%C5%9Eeyhmus%20T%C3%BCrbesi%20%2824%29.JPG

SULTAN ŞEYHMUS (MUSA BİN MAHİN EL-MARDİNİ K.S.)

Hz. Abdülkadir Geylani devrinde yaşamış evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Musa Ezzuli, Mardin’de yaşamış, orada vefat etmiştir. Kabri şerifleri, Mardin Şehrine yaklaşık 20 km. mesafede, Diyarbakır yolu üzerinde olup ziyaretgâh-ı enamdır. Kabri şeriflerinin bulunduğu makam ,aynı zamanda onun irşad faaliyetlerini sürdürdüğü dergahı idi.

Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir.Ancak onun, Hz. Abdülkadir Geylani ile olan yakınlık ve samimiyeti, yaşadığı devir,hayatı ,tasavvufi kişiliği hakkında sarih bilgiler vermektedir. Hz. Abdülkadir Geylani’nin menakıbı hakkında telif edilmiş tüm eserlerde , onun ismi zikredilmekte, kişiliği anlatılmakta, Hz. Abdülkadir Geylani’ye olan bağlılığı , sevgisi ve edebi vurgulanmaktadır.

http://lh5.ggpht.com/_Hjkac1ftqjA/S1TGhNw8VrI/AAAAAAAAa6c/vD6zcghAwJw/s640/Sultan%20%C5%9Eeyhmus%20T%C3%BCrbesi%20%2836%29.JPG
O, heybetli, gayet güzel görünüşlü, cemil, behi, duası kabul edilen, keramet sahibi büyük bir Hak dostu idi.Ulema ,O’nun büyüklüğünde ittifak etmişti.Irak velilerinin pek çoğu ,O’na talebelik yapıp feyzyab olmuşlar, Ondan icazet almışlardır. O, Resulullah’ı çok müşahede ederdi. O’nun duası bereketiyle hasta iyileşir, amanın gözü açılır, fakir, zengin olur, ihtiyaç sahiplerinin müşkülleri hallolurdu. Haber verdiği olaylar aynı ile vuku bulurdu. Pek çok kerameti, menakıb kitaplarında nakledilmiştir. Mardini adlı müellif, babasından şu şekilde nakleder ki; Şeyh Musa Ezzuli’nin, Resulullah’a ru’yet ve müşahedesi çok idi. Bütün hal ve fiilleri , Resulullah’ın siyretine uygundu.

O, “ve elenna lehül Hadid” ayet-i celilesinin hükmünce , eliyle demiri tutsa , demir , onun elinde, her usta elindeki çamur gibi yumuşak olurdu. Mardin’de çıkan şiddetli bir yangının söndürülmesi için, halk ondan yardım istedi. O da,elindeki asasını ,yangının orta yerine atmaları için , halka verdi. Asayı yangına attıklarında yangın söndü. Yangının hiçbir şekilde tesir etmediği asayı alıp ona götürdüler.O şöyle buyurdular ki: “Allahü Teala , benim elimin değdiği ve tuttuğu nesneyi yakmayacağını bana vaad etti.” Kucağında küçük bir çocukla dua talebi için huzuruna gelen bir hanımefendinin çocuğuna dua buyurdular. Çocuk altı aylık olduğu halde yürümeye başladı. Çocuğa İhlas suresini okuttu. Çocuk fasih bir lisanla İhlâs suresini sonuna kadar okudu. O çocuktan ömrü boyunca bu hal gitmedi.Şeyh Musa’nın huzurundaki fesahatinin ziyadesiz ve noksansız aynı ile okumaya, hayatı boyunca devam etti.

http://lh4.ggpht.com/_Hjkac1ftqjA/S1TGU1BU5KI/AAAAAAAAa5w/TJe58ro0ruw/s640/Sultan%20%C5%9Eeyhmus%20T%C3%BCrbesi%20%2817%29.JPG

Kabrine konulduğunda, kabir içinde namaz kılar gibi ayak üzere kıyam etti. Kabri genişledi. Bu hali gören Mardinliler, kendilerinden geçtiler. O ki Şeyh Abdülkadir Geylani Hz.'leri Mardin'e geldiğinde abdest zamanı geldiğinde etrafta su olmadığını söylenince eline asasını alarak yere vurmuş ve kırk çeşme yerde birden bire bitivermiştir bu çeşmeler hala mardin de şeyhan bölgesinde mevcuttur. O, evliyalar sultanı, Gavsül Azam Hz. Abdülkadir Geylani’ye yakınlığı ile ma’ruftur. Hz. Abdülkadir Geylani, ona çok iltifatta bulunur ve onun şanını i’zam ederdi. Bir defasında , Hz. Abdülkadir Geylani çevresindekilere hitaben, “ey Bağdat ahalisi! yakında sizin üzerinize öyle bir maarif güneşi doğar ki , bundan sonra bir daha onun misli zuhur etmez. O , Musa Ezzuli’dir” buyurdular ve hacca gitmek üzere Bağdat’a gelen Şeyh Musa’nın iki günlük mesafeden karşılanması hususuna tam bir ihtimam gösterilmesini emr eylediler. Şeyh Musa Bağdat’a gelince , ona çok ikram ve ihtiramda bulundular. Tikrit’li Şeyh Yahya şöyle haber vermiştir. “Biz babamla bazen Şeyh Musa’yı ziyaret için Tikritten Mardin’e , bazen da Hz. Abdülkadir Geylani’yi ziyaret için Bağdat’a gidiyorduk.Bir keresinde Şeyh Musa ile birlikte Bağdat’a geldik.

Hz. Abdülkadir Geylani’nin meclisinde hazır bulunduk.Hz. Abdülkadir Geylani vaaz esnasında , “bu ayağım bütün evliyanın boynu üzerindedir” dediğinde , Şeyh Musa boynunu eğip alçalttı.” Yine aynı zat haber vermiştir ki: “Şeyh Musa hacca gitmek için Bağdat’a gelmişti. Ben de babamla beraber onun yanında idim.O , Hz. Abdülkadir Geylani ile bir araya geldiğinde, Hz. Abdülkadir’e öyle bir tazim, edeb, tebcil ve ihtiram eyledi ki Hz. Abdülkadir’den başka hiç kimsenin yanında öyle bir hal içinde olduğunu görmedik.Yalnız kaldığımız zaman ,Babam bunun sebebini ,ona sordu. O şöyle cevap verdi. “Abdülkadir zamanımızdaki nasın hayırlısıdır. evliyanın sultanı ve ariflerin seyyididir. Meleklerin bile edeb ettiği o zata ,ben nasıl edeb etmeyeyim ?” Şeyh Musa Ezzuli’nin, tasavvufun inceliklerine dair, manalarını ancak kamil velilerin anlayabileceği sözleri mevcuttur. Bu sözler , kaynak olarak kullandığımız eserlerde ifade edilmektedir. Ehlince oradan mütalaa edilmesi mümkün olan bu anlamı yüce ifadelerden örnek bir paragraf aşağıda verilmiştir.

http://lh6.ggpht.com/_Hjkac1ftqjA/S1TGWLXxqxI/AAAAAAAAa50/w4TCe0GJnCk/s640/Sultan%20%C5%9Eeyhmus%20T%C3%BCrbesi%20%2831%29.JPG

“Menazil ü meratib ü makamatın , tafsil-i meanisi vesairlerinin alasıdır ve tecmil ü tezyin-i sicillat ve muhadarat-ı makamatın şeair ve alaimidir ve bitarikıl keşf cemil-i külliyata nazaran , dekayık müttehide ve muttasıladır ve suver-i cüziyyata nazarla dahi mevzı u mevkı-i teşkilden munfasıldır.” Bu büyük insanın hayatını paylaşmak istedim kabri Mardin'dedir her yıl milyonu aşkın insanlarca ziyaret edilir alemi islama büyük hizmeti olmuş veli insanlardan biridir şehid olmuş ve Mardin'in manevi koruyucusu hükmündedir. Evliyadan büyüklerin birbirlerine olan saygı ve sevgilerini bu yazıdan görebiliyoruz.

Şeyh Abdülkadir Geylani Hz. leri ile yaşamış oldukları çok güzel hatıraları ve beraberce geçirdikleri günler ve birbirlerine olan sevgi ve tevazuyu görebiliyoruz. Hz Şeyh Musa Ezzuli'nin çocukları ve onun torunları doğu illerinin bir çok yerlerine dağılmış ve Bitlis Siirt Van Muş gibi islama hizmet etmiş evliyaullahın çoğunun Şeyh Musa Ezzuli Hz. lerinin soyundan geldiği görülmektedir.

Sultan Şeyhmus Külliyesi Yenilendi.(28.10.2008)

Sultanköy Sağlık Ocağı 0 (482) 223 1303

----------------------------------------------------------------------


SULTAN ŞEYHMUS (MUSA BİN MAHİN EL-MARDİNİ K.S.)
Hz. Abdülkadir Geylani devrinde yaşamış evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Musa Ezzuli, Mardin’de yaşamış, orada vefat etmiştir. Kabri şerifleri, Mardin Şehrine yaklaşık 20 km. mesafede, Diyarbakır yolu üzerinde olup ziyaretgâh-ı enamdır. Kabri şeriflerinin bulunduğu makam ,aynı zamanda O’nun irşad faaliyetlerini sürdürdüğü dergahı idi.Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir.Ancak ,O’nun, Hz. Abdülkadir Geylani ile olan yakınlık ve samimiyeti, yaşadığı devir,hayatı ,tasavvufi kişiliği hakkında sarih bilgiler vermektedir. Hz. Abdülkadir Geylani’nin menakıbı hakkında telif edilmiş tüm eserlerde , O’nun ismi zikredilmekte, kişiliği anlatılmakta, Hz. Abdülkadir Geylani’ye olan bağlılığı , sevgisi ve edebi vurgulanmaktadır. O, heybetli, gayet güzel görünüşlü, cemil, behi, duası kabul edilen, keramet sahibi büyük bir Hak dostu idi.Ulema ,O’nun büyüklüğünde ittifak etmişti.Irak velilerinin pek çoğu ,O’na talebelik yapıp feyzyab olmuşlar, Ondan icazet almışlardır. O, Resulullah’ı çok müşahede ederdi. O’nun duası bereketiyle hasta iyileşir, amanın gözü açılır, fakir, zengin olur, ihtiyaç sahiplerinin müşkülleri hallolurdu. Haber verdiği olaylar aynı ile vuku bulurdu. Pek çok kerameti, menakıb kitaplarında nakledilmiştir. Mardini adlı müellif, babasından şu şekilde nakleder ki; Şeyh Musa Ezzuli’nin, Resulullah’a ru’yet ve müşahedesi çok idi. Bütün hal ve fiilleri , Resulullah’ın siyretine uygundu. O, “ve elenna lehül Hadid” ayet-i celilesinin hükmünce , eliyle demiri tutsa , demir , O’nun elinde, ker*** ustası elindeki çamur gibi yumuşak olurdu. Mardin’de çıkan şiddetli bir yangının söndürülmesi için, Halk, Ondan yardım istedi. O da,elindeki asasını ,yangının orta yerine atmaları için , halka verdi. Asayı yangına attıklarında yangın söndü. Yangının hiçbir şekilde tesir etmediği asayı alıp O’na götürdüler.O şöyle buyurdular ki: “Allahü Teala , benim elimin değdiği ve tuttuğu nesneyi yakmayacağını bana vaad etti.” Kucağında küçük bir çocukla dua talebi için huzuruna gelen bir hanımefendinin çocuğuna dua buyurdular. Çocuk altı aylık olduğu halde yürümeye başladı. Çocuğa ihlas suresini okuttu. Çocuk fasih bir lisanla ihlâs suresini sonuna kadar okudu. O çocuktan ömrü boyunca bu hal gitmedi.Şeyh Musa’nın huzurundaki fesahatinin ziyadesiz ve noksansız aynı ile okumaya, hayatı boyunca devam etti. Kabrine konulduğunda, kabir içinde namaz kılar gibi ayak üzere kıyam etti.Kabri genişledi. Bu hali gören Mardinliler, kendilerinden geçtiler. O ki Şeyh Abdülkadir geylani hz. leri mardine geldiğinde abdest zamanı geldiğinde etrafta su olmadığını söylenince eline asasını alarak yere vurmuş ve kırk çeşme yerde birden bire bitivermiştir bu çeşmeler hala mardin de şeyhan bölgesinde mevcuttur. O, Evliyalar sultanı, Gavsül Azam Hz. Abdülkadir Geylani’ye yakınlığı ile ma’ruftur. Hz. Abdülkadir Geylani, O’na çok iltifatta bulunur ve O’nun şanını i’zam ederdi. Bir defasında , Hz. Abdülkadir Geylani çevresindekilere hitaben, “Ey Bağdat ahalisi! Yakında sizin üzerinize öyle bir maarif güneşi doğar ki , bundan sonra bir daha O’nun misli zuhur etmez. O , Musa Ezzuli’dir” buyurdular ve Hacca gitmek üzere Bağdat’a gelen Şeyh Musa’nın iki günlük mesafeden karşılanması hususuna tam bir ihtimam gösterilmesini emr eylediler. Şeyh Musa Bağdat’a gelince , O’na çok ikram ve ihtiramda bulundular. Tikrit’li Şeyh Yahya şöyle haber vermiştir. “Biz babamla bazen Şeyh Musa’yı ziyaret için Tikritten Mardin’e , bazan da Hz. Abdülkadir Geylani’yi ziyaret için Bağdat’a gidiyorduk.Bir keresinde Şeyh Musa ile birlikte Bağdat’a geldik. Hz. Abdülkadir Geylani’nin meclisinde hazır bulunduk.Hz. Abdülkadir Geylani vaaz esnasında , “Bu ayağım bütün evliyanın boynu üzerindedir” dediğinde , Şeyh Musa boynunu eğip alçalttı.” Yine aynı zat haber vermiştir ki: “Şeyh Musa hacca gitmek için Bağdat’a gelmişti. Ben de babamla beraber O’nun yanında idim.O , Hz. Abdülkadir Geylani ile bir araya geldiğinde, Hz. Abdülkadir’e öyle bir tazim, edeb, tebcil ve ihtiram eyledi ki Hz. Abdülkadir’den başka hiç kimsenin yanında öyle bir hal içinde olduğunu görmedik.Yalnız kaldığımız zaman ,Babam bunun sebebini ,O’na sordu. O şöyle cevap verdi. “Abdülkadir zamanımızdaki nasın hayırlısıdır. Evliyanın sultanı ve ariflerin seyyididir. Meleklerin bile edeb ettiği o zata ,ben nasıl edeb etmeyeyim?” Şeyh Musa Ezzuli’nin, tasavvufun inceliklerine dair, manalarını ancak kamil velilerin anlayabileceği sözleri mevcuttur. Bu sözler , kaynak olarak kullandığımız eserlerde ifade edilmektedir. Ehlince oradan mütalaa edilmesi mümkün olan bu anlamı yüce ifadelerden örnek bir paragraf aşağıda verilmiştir. “Menazil ü meratib ü makamatın , tafsil-i meanisi vesairlerinin alasıdır. Ve tecmil ü tezyin-i sicillat ve muhadarat-ı makamatın şeair ve alaimidir. Ve bitarikıl keşf cemil-i külliyata nazaran , dekayık müttehide ve muttasıladır. Ve suver-i cüziyyata nazarla dahi mevzı u mevkı-i teşkilden munfasıldır.” Bu büyük insanın hayatını paylaşmak istedim kabri mardindedir her yıl milyonu aşkın insanlarca ziyaret edilir alemi islama büyük hizmeti olmuş veli insanlardan biridir şehid olmuş ve mardinin manevi koruyucusu hükmündedir evliyadan büyüklerin birbirlerine olan saygı ve sevgilerini bu yazıdan görebiliyoruz Şeyh Abdülkadir geylani hz. leri ile yaşamış oldukları çok güzel hatıraları ve beraberce geçirdikleri günler ve birbirlerine olan sevgi ve tevazuyu görebiliyoruz hz şeyh musa ezzuli nin çocukları ve onun torunları doğu illerinin bir çok yerlerine dağılmış ve bitlis siirt van muş gibi islam a hizmet etmiş evliyaullahın çoğunun şeyh musa ezzuli hz. lerinin soyundan geldiği görülmektedir. Kaynak: www.risaleforum.com

---------------------------------------------------------------------------------

Sultan Şeyhmus Türbesi Onarılıyor 12.04.2008


Mardin`de başlatılan restorasyon çalışmaları Sultan Şeyhmus Külliyesinin restorasyonu ile devam ediyor.

Mardin'de başlatılan restorasyon çalışmaları Sultan Şeyhmus Külliyesi'nin restorasyonu ile devam ediyor.

Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin öğrencisi Sultan Şeyhmus'un (Musa Bin Mahin Ez -Zuhi) Külliyesi, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından uzun yılların ardından ilk defa onarıldı. Özellikle yerli turistlerin akınına uğrayan külliyede, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Dört aydır süren restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar, inanç ve kültür turizmi kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarının son hız devam ettiğini söyledi.

Restorasyonu üstlenen İnşaat Mühendisi Yusuf Andıç ve Mimar Ömer Güler, restorasyonun büyük bir titizlilikle devam ettiğini belirtti. Restorasyon bedelinin iki milyon YTL'ye yakın olduğunu anlatan Andıç, "1980'den beri onarılmayan külliye ilk defa restore ediliyor. Toprak altında kalan birçok bölümünü günışığına çıkardık. Önümüzdeki ay içerisinde restorasyonu bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde yer alan Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sultan köyünde bulunan külliyenin restorasyonu bitmemesine rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar dualar okuyor ve dilekte bulunuyor. Külliyede Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin öğrencisi Sultan Şeyhmus'un (Musa Bin Mahin Ez -Zuhi) mezarının yanında eğitim odaları, cami ve ruhsal hastalığı bulunan insanların iyileştirildiği odalar da bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle çocuksuz kadınların Sultan Şeyhmus Türbesi'ne gidip Allah'tan hayırlı bir evlat diledikleri ve bölgedeki kızların çoğunun adının Sultan, erkeklerinkinin ise Şeyhmus olduğu öğrenildi.

---------------------------------------------------------------------------------

SULTAN ŞEYHMUS HZ. İLE İLGİLİ BİR RİVAYET

Onbirinci yüzyıldayız. Şam'dan Mardin'e bir müftü tayin edilir. Bir rivayete göre Şeyh Abdülkadir Geylani'nin en önemli öğrencilerinden. Vakur kişiliği, üstün ahlâkı, onu başkalarından ayrı kılıyor. Bir gün şehri ve şehirlileri yakından tanımak amacıyla 'İnek Çarşısı'na iniyor. Kendi alemine dalmış halde ağır ağır yürürken, gözü bir kasap dükkanına takılıyor. Terazinin altına gizlice iliştirilmiş ve ancak dikkatle bakıldığında farkedilebilen birkaç yüz gram ağırlığındaki et parçası dikkatini çekiyor. Kasaba 'Bu nedir?" diye sorduğunda, "Sana ne? Başka işin mi yok?" tarzında, hiç beklemediği bir cevap alıyor. Dahası kasap, hakaret edici bir üslupla onu dükkandan kovuyor. Elindeki asayla çengele asılı et parçasına dokunup, 'Allah'ın izniyle, eski haline dön!' diyor. Birden dükkanın ortasında sarı renkli bir inek beliriveriyor. Kasap, şaşkınlıktan dili tutulmuş bir halde neye uğradığını şaşırıyor. Mardin halkı bir anda bu olağanüstü olayla çalkalanıyor. Çarşı o günden sonra "İnek Çarşısı" diye anılıyor. Bugün türbesi, Diyarbakır yolu üzerindeki Sultanköy'de bulunan (Mardin'den yaklaşık 15-20 kilometre uzakta) Sultanşeyhmus'la ilgili anlatılan bir başka olay da şu: Mardin'de büyük bir yangın çıkıyor. Olay, Sultanşeyhmus'a iletildiğinde, gelenlere bastonunu verir ve der ki: "Bastonumu alevlerin içine atın!" Bastonun ateşe atılmasıyla birlikte yangın sönmeye başlar. .. Hamit CAN

---------------------------------------------------------------------------------

KIZLARIN İSMİ SULTAN ERKEKLERİN İSMİ ŞEYHMUS

Mardin'de çocuksuz kadınlar Sultan Şeyhmus Türbesi'ne koşuyor. Bu nedenle yöredeki kızların çoğunun adı Sultan, erkeklerinki ise Şeyhmus olmuş.

Mardin'deki önemli türbelerden birisi Sultan Şeyhmus Türbesi. Ramazan ayına girilmesi ile birlikte Mardin-Diyarbakır Karayolu'nun 25'inci kilometresinde yer alan Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Sultan köyünde bulunan türbe ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yurdun dört bir yanından buraya gelenl vatandaşlar dualar okuyor ve dilekte bulunuyor. On ikinci asırda yaşadığına inanılan Sultan Şeyhmus'un gerçek ismi Musa Bin Mahin ez -Zuhi. Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmiyor. Mardin'de vefat eden Sultan Şeyhmus, Şeyh Musa kabristanlığına defnedilmiş. Abdulkadir Geylani'nin talebelerinden Sultan Şeyhmus'un yetişip büyük bir veli olacağının hocası tarafından önceden müjdelediği anlatılır. 'ÇOCUK SAHİBİ YAPIYOR' İDDİASI Çocuğu olmayan kadınlar buraya geldiklerinde çocuk sahibi olacaklarına inanıyor. Bu nedenle yörede çok sayıda kızın adı Sultan, erkeğin adı ise Şeyhmus. Mardinli Şeyhmus Gazan da bunlardan birisi. Her yıl Sultan Şeyhmus Türbesi'ni ziyaret ediyor. Bir süre önce vefat eden annesi Yıldız Gazan'ın, gençliğinde çocuk sahibi olmak için bu türbeye gelip dua ettiğini belirten Şeyhmus Gazan şunları söylüyor: "Annem üç yıl art arda türbeyi ziyaret etmiş. Duasının kabul olması sonucu önce ablam dünyaya geldi ve adını Sultan koydular. İki yıl aradan sonra da ben dünyaya geldim. Benim adımı da Şeyhmus koydular. Annem ve babam vefatlarından önce benim sık sık türbeyi ziyaret etmemi ve 2 yılda bir adak kesmemi vasiyet ettiler. Bu vasiyeti yerine getirmek için ziyarette bulunuyorum. Annem ile babama tıbben çocuklarının olamayacağı teşhisi konulmuştu. Sadece benim olayım değil. Bugün Mardin genelinde bir çok erkeğe bu zatın ismi verilmiştir."
SABAH GAZETESİ Ekrem ARSLAN-MARDİN/MERKEZ

---------------------------------------------------------------------------------

TARİHİ SULTAN ŞEYHMUS KÜLLİYESİ RESTORE EDİLİYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarihi mekânlarından olan Sultan Şehmus Külliyesi restore ediliyor. Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde bulunan Sultan Şehmus Külliyesi, bölgenin önemli bir ziyaret ve ibadet merkezi. Özellikle hafta sonları önemli sayıda ziyaretçi akınına uğrayan Külliye'de, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında ilk etapta alandaki dükkanlar boşaltıldı ve tarihi eserlerde restore çalışmaları başladı. Sultan Şehmus Külliyesi, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak
13.08.2007 www.trt.net.tr

---------------------------------------------------------------------------------

http://image.haber7.com/haber/haber7/photos/4294.jpg

ATATÜRK'ÜN CEPHE ARKADAŞI VEFAT ETTİ

Atatürk ile birlikte Şark Cephesi'nde Ruslar'a karşı omuz omuza savaşan, Sultan Şeyhmus Hazretleri'nin 9. kuşaktan torunu Şeyh Muhammed Ali Cebe, hakkın rahmetine kavuştu.

Mardin'in Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan Şeyh Muhammed Ali Cebe'nin vefatı üzüntü ile karşılandı. 3 gündür Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Cebe, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan muridleri, Sultan Şeyhmus dergâhına akın ederek mezarı başında dualar okudular. Sultan Şeyhmus dergahında toplanan halk tekbirler getirerek, şeyhlerini andılar. Cenazeye katılan yaklaşık 3 bin kişiye 30 koyun ve 500 kilogram pirinç pilavı ikram edildi. Şeyh Muhammed Ali Cebe'nin torunu olan 55 yaşındaki Mahmut Cebe, dedesinin yaşlılıktan dolayı hastalandığını ve Diyarbakır'da hastanede üç gün tedavi altına alındığını ancak bu sabah hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Cebe, "Sultan Şeyhmus'un 9.'cu kuşak torunu olan dedem Şeyh Muhammed Ali Cebe, yörenin en büyük âlimlerindendi. Her zaman hoşgörüyü ve barışı tavsiye ederdi. Son nefesini verirken de devletimize ve milletimize bağlı olmamızı tavsiye etti. Şimdi Sultan Şeyhmus'un 20 bin nüfuslu dergâhı öksüz kaldı." dedi. Muhammed Ali Cebe'nin Atatürk ile Rus cephesinde Ruslar'a ve Ermeniler'e karşı omuz omuza savaştığını anlatan Cebe, "Atatürk'ün çağrısı üzerine Sultan Şeyhmus halkını toplayarak Atatürk ile birlikte Rus cephesine yürüyerek gitti. Ülkesi için her zaman fedakârlıklar gösterdi. Ayrıca Sultan Abdulhamit'in övgüsüne mashar oldu." diye konuştu. Sultan Şeyhmus'un 9. kuşak torunu olan Şeyh Muhammed Ali Cebe'nin, 248 torunu olduğu öğrenildi. Cebe'nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cebe'nin ailesine başsağlığı dilemek isteyenler zaman zaman izdihama neden oldu. www.haber7.com

---------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Ziyaretçilerimiz;
Bu sayfayı köyünüze ayırdık. Elinizde köyünüze ait güzel resimler, köyünüzü tanıtıcı yazılar varsa bize gönderirseniz bu sayfada yayınlarız.

Bilgi ve resimleri surgucum@hotmail.com veya surgucum@mynet.com e-mail adresimize gönderebilirsiniz.

Mehmet AYAZDaha Büyük Haritayı Görüntüle

25 yorum:

 1. slm:mehmet bey Sultan şeyhmusa'a nın
  şeyh Abdulkadir geylani hazretlerinin
  talebesi diye yorumlamışsınız bu yorumunuzun kaynağını açıklarsanız seviniriz .

  YanıtlaSil
 2. sarı ineğin tam orantılı bilgiyi aktara bilirim sana sultan şeyhmus benim atamdır ben onun torunuyum başka bilgi aktara bilirim sana
  sahin_aydoğdu@hotmail.com

  YanıtlaSil
 3. selamaleykum ben gökhan sezen sultanşehus a ezzuli dergahın dakalıyorum allah sultanımızdan ve şeh muhammed ali baba dan razı ol sun allah yar ve yardım cınız olsun

  YanıtlaSil
 4. ben sultan şehmusta dogmuş enşanslı benim galıba benden başka zanedersem beni oraya çeken öyle manavi bir ruhaniyet varki anlatamam çünkü yaşamak lazım şehmus uçar

  YanıtlaSil
 5. selamun aleykum bende Sultan Şeyhmus un torunuymuşum ama kaçıncı kuşaktan bilmiyorum köyümüzün ismi yayla köyü soy adım eksik acaba elinizde Sultan Şeyhmusun seceresi varmı

  YanıtlaSil
 6. Ben Gaziantep İslahiye ilçesindenim Büyüklerimiz bize hep Sultan Şeyhmus soyundan geldiğimizi söyediler... bunun aksini kimse söylemedi... bundan gurur duyuyorum.. Bu degerli şahsın soyundan olan insanlar ile görüşmek konuşmak isterim...

  YanıtlaSil
 7. Ben Gaziantep İslahiye ilçesinden ökkeş karakaya... Büyüklerimiz bize hep Sultan Şeyhmus soyundan geldiğimizi söylediler... cok uzun yıllar önce antep civaerına yerleştiğimiz ama soyumuzun bu degerli şahsiyete dayandıgı hep dile getirdiler.. Bu degerli şahsın soyundan insalar ile tanışmak isterim... okkes_karakaya@hotmail.com

  YanıtlaSil
 8. selamlar, Ben de Sultan Şeyhlusun torunuyum, hatta 30 yıl önce insanlar onların torunları olduğumuz münasebetiyle bizim eve gelip zikirler ederlermiş, bunu hayval meyal ben de hatırlıyor gibiyim. Hatta o yıllarda dedemler oralarda yaşarlarken çevredeki hısımların kendilerine ve çevrelerine zarar vermeleri imkansızmış. Yapılan bütün kötülüklere birşekilde müsaade edilmezmiş. Hoş benim ve ailemin hayatında da maruz kaldığımız onca olay karşısında bir şekilde korunduk ve kılpayı zarardan döndüğümüz zamanlar çok olmuştur. Bunu onun torunu olduğum ve bizi birşekilde koruduğunu düşünüyor.
  nuran ekinci

  YanıtlaSil
 9. BU TÜRBE İLE İLGİLİ TEZ ÇALIŞMAM VAR, YARDIMCI OLABİLECEK ARKADASLAR

  bykaraduman@hotmail.com adresine mail atabilirlerse makbule geçer.

  YanıtlaSil
 10. ya arkadaşlar hepiniz ben sutanın torunuyum diyorsunuzda kim nerden çıkardı bu zat yüzyıllar önce yaşamış hepiniz uyduruyorsunuz kendinizi kandırıyorsunuz bende PEYGABER EFENDİMİZİN TORUNUYU ya zaten hepimizin anası hz HAVVA babası hz ADEM değilmi hepimiz kardeşiz ozaman yani ben şunun torunuyum ben bunun torunuyum kendi kendinizi birilerinin soyuna dayamanıza gerek yok bir insan geçmişine dönük araştırsa en fezla gideceği dedesinin dedesidir buda 150 veya 200 seneyi geçmez bulmaz bile 1000 ....1500 ....yıl öncesinden ben felanın torunuyum demesin kimse......

  YanıtlaSil
 11. senin dayanaksız fikrin bu.soy ağacı denen bişey var.bende hz ömere kadar olan soy ağacım var.ben de sultan şeyh musa nın torunuyum.bizim soyumuzu bilmemiz de bir sakınca yok.ve senin bunun mümkün olduğuna inanmanda da sakınca yok bence.hepimiz soyumuzun hz.ademe dayandığını biliyoruz.ama arada kimler var bunu bilmek güzel bişey.

  YanıtlaSil
 12. araştırılsa herkesin soyu mutlaka peygamberlere dayanır ama kimse ben şeyh torunuyum babam şeyh demesin ben yaşayan şeyhlere inanmıyorum bu zalim zamnda şeyh falan laf

  YanıtlaSil
 13. ewt muzaman a inanm ma bende inan mıyorum ancak biz bin yıl önceden bahsediyoruz bende sultan şehmusanın torunuyum şeh muhamedin de torunuyum BİJİ AZADİYA KURDISTAN

  YanıtlaSil
 14. selamün aleyküm özkan eksik kardeş yorumunu gördüm yayla köyü demişsin ben de o köydenım sultan şeyh musanın oğlu şeyh said ten geliyoruz ve büyük ihtimalle sende şeyh said torunusun çünkü diğer 5 oğlu islamamı yaymak için çevre illere dağılmıştırlar. muşta var diye biliyorum ama tam olarak diğer lerni bilmiyorum köyde kürtçe şemmi derler bize istersen büyüklerni bir sor allaha emanet ol ersin116@hotmail.com

  YanıtlaSil
 15. selamunaleyküm seyda molla halil bitlis hizan gülpik köyünden sultan sehmusun soyundan gelen islamiyeti yaymak için siirt ilinden vefat etmiştir. onun soyundan olan vechettin çetin istanbulda ikamet ediyorum .

  YanıtlaSil
 16. ben gttim gördüm cok güzel allah onlar gibi evliyalardan razi olsun orya hizmet edenlerdende cok yardici oldular . ben kadir ozan.

  YanıtlaSil
 17. slt v slm peygamber efendimize,bütün peygamberlere,ümmeti muhammed e,sahabelere, bütün evliyalara olsun. doğu ve güneydoğudaki çoğu türbeleri ziyaret ettim. gördüğüm o manevi huzur anlatılacak gibi değil. en derin sevgi ve saygılarımla. ruhlarına el fatiha.

  YanıtlaSil
 18. SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR SULTAN ŞEHY MUSANIN TORUNUYUM BENDE.ŞEMİ AŞİRETİNDEN.SECEREMİZ VAR HEM ŞAM BAĞDAT'TA HEMDE SULTAN ŞEYHMUSDA ONUN SOYUNDAN GELMEK YETMEZ ONUN YOLUNDA OLMADIKTAN SONRA PEK FAZLA ANLAMI YOK..YOLU ALLAH YOLU OLAN BİRİNİN TORUNU DA ALLAH YOLUNDA OLMALİ Kİ SOYUMUZ BU DİYE BİLELİM YOKSA SOYSUZ OLURUZ:))) İNSANLAR BİZİM YAPTIKLARIMIZA GÖRE DEĞERLENDİRİLER SULTAN ŞEYH MUSA NIN TORUNUYMUŞ DİYEREK DEĞİL..ALLAHIN HUZURUNA ÇIKTIĞIMIZDA BEN SULTAN ŞEYHMUSANIN TORUNUYUM DİYEMİYCEĞİMİZE GÖRE..AMA ONUN VE ONUN GİBİ ALLAH DOSTLARININ YOLUNDAN YÜRÜRSEK :ALLAHIM BEN PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED MUSTAFA(S.A.V)İN VE ONUN YOLUNDA DEVAM EDENLERLE YÜRÜDÜM SENİ BULDUM DİYE BİLİRİZ BELKİ..ARKADAŞLAR SİZİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM DOST ACI SÖYLER BU SÖZLER EN BAŞTA KENDİME SÖYLEDİKLERİMDİR..SELAMÜN ALEYKÜM..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. selamün aleyküm meryem bende sultan şeyhmusanın torunuyum aynı aşiret üyesindeniz aşiretimiz çok geniş olmasına rağmen kimse kimseyi tanımıyor ve bu beni çok üzüyor benim soyadım aşiretimizin ismidir şemin dir soyismim..aşiretimizi yakından tanımayı çok istiyorum bu da mümkün değil galiba..tanıştığımıza memnun oldum allah yar ve yardımcımız olsun..

   Sil
 19. şeyhlere evliyalara neden inanmıyosunuz ki.bu zamandaki kötülük sultan şeymus hz.lerinin zamanında veya hz.peygamber(s.a.v)zamanında yok muydu.kainat rasulullah ın (s.a.v) yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır o ndan (s.a.v) sonra peygambere ihtiyaç yoktur.ama yol göstericiye yol göstericilere her zaman ihtiyaç vardır.kaptansız gemi gitmez.geminin ve kaptanın yolcuya ihtiyacı yok yolcunun ihtiyacı var gemiye kaptana.ALLAH (C.C) dostları kıyamete kadar var olacaklar

  YanıtlaSil
 20. adım ABDULLAH selam siz eey zalimler bende RABBİMİN kuluyum diyen yokmu rabbinin huzuruna varmış olan insanmı kurtaracak sizi ALLAH tan korkun
  her kim kur'ana gereği gibi sarılırsa o kopması mumkun olmayan ipe sarılmış olacaktır ki işte onlar ALLAH dostlarıdır,, her mümin ALLAH ın dostudur... yaratılış gayesini unutup şahsiyetlere evliyalar diyerek sarılmak mı yoksa ALLAH ın mutlak hakımıyetı kur'an mı karar sızındır...

  YanıtlaSil
 21. şeyhan-oğuları-aydoğdu9 Haziran 2012 09:40

  eselamun aleykum birda sultan şeyh musa ezzoli hz torunuyuz diyosak birlik olmak için akrabaları bir araya getirebilmek içindir yanlış olmasam akraba bağını koparmayın diyor dilmi biz o bağı kurmak istiyoruz hz ömerin (ra) soyundanız sultan torunuyuz ve bir dernek kurmak istiyoruz bu derneğe üye olmak istiyen varsa buyursun kurban
  islamı anlatalım yaradanın yolunda olalım bizde biliyoruz bizi anca yaradan isterse idayete ereriz rabim bizi bize bırakmasın herşey onun emriyle olsun e selamun aleykm sultan-seyhmus-torunu@hotmail.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. selam tanışmak istersen tanışalım allah yolunda beraber olalım ihsansezginmehdi.com da yazıyorum

   Sil
 22. selamun aleykum bnde sultan şeyhmusun torunuyum şexan köyünden şeyh ali nın torunuym we allaha böyle bir soy a sahip oldugum için şükrediyorum

  YanıtlaSil
 23. Tüm sultan şeyhmus torunlarına çagrımdır.
  Lütfen elinizde,aklınızda büyüklerinizin size anlattıgı ne varsa bunu bana yazın..
  Sultan şeyhmus hazretleri ile ilğili kitap çalışması yapmaktayım.
  Yazan tüm arkadaşlarla tek tek görüşebilirim,e-mailime atabilirsiniz
  Selam ve saygılarımla.

  fezacom21@gmail.com

  YanıtlaSil

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com